krajobraz pochylnia1 pomost

Transmisja na żywoNa podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) 29 listopada 2022 r. o godz. 13:00 w sali Nr 220 w Starostwie Powiatowym w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 odbędzie się XXXIII sesję Rady Powiatu w Ostródzie VI kadencji.

 
 
 
 
Porządek obrad:
  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2022-2038.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok.
  4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na realizację których w 2022 roku przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Powiatu Ostródzkiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie obowiązujących w 2023 r.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Ostródzkiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Ostródzki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zadania polegającego na zimowym utrzymaniu odcinków dróg powiatowych przebiegających w poprzek dróg krajowych S7 i dk16.
  9. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami i z realizacji uchwał Rady.
  10. Sprawy różne i wolne wnioski.
Zapraszamy do oglądania transmisji online z obrad, która będzie dostępna na platformie VIMEO w podlinkowanej informacji.
 
Źródło informacji: Biuro Rady, Starostwo Powiatowe w Ostródzie

Oświata link

Oświata Kultura i Sport

Z życia szkół i placówek
Doradztwo zawodowe
Profilaktyka szkolna
Warmińsko-Mazurskie dni rodziny
Wykaz szkół i placówek oświatowych

linkuje cały box

Rozwój lokalny

Perspektywa finansowa 2014-2020
Zrealizowane projekty 2007-2013
Dokumenty strategiczne

Strefa interesanta link

Strefa Interesanta

Powiatowy Rzecznik Konsumetów
PCPR
Powiatowy Urząd Pracy
Konsultacje Społeczne
Poradnik Interesanta

 bip logo 2

Powiat społecznościowy

Dołącz do nas i Ty!

super powiat3

logo2019logo zpp

 zlot

 WARMIA

Podobne: