krajobraz pochylnia1 pomost

Udogodnienia dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez niwelowanie barier architektonicznych.Starostwo Powiatowe w Ostródzie wychodząc na przeciw osobom ze szczególnymi potrzebami prowadzi szereg działań zmierzających do zapewnienia im swobodnego dostępu do świadczonych przez siebie usług. W ostatnim czasie w siedzibie Starostwa rozpoczęto działania zmierzające do niwelowania barier architektonicznych powodujących kłopoty z dostępem do urzędu. Dzięki podjętym działaniom udało się zniwelować bariery poprzez montaż pętli indukcyjnej pozwalającej na prawidłową komunikację z osobami niedosłyszącymi.

Pętle indukcyjne zamontowane zostały w biurze obsługi, w którym znajdują się stanowiska PCPR, Starostwa i Urzędu Pracy, gdzie petent rozpoczyna swój kontakt z urzędem oraz w dwóch salach konferencyjnych z których korzystają osoby niedosłyszące będące zarówno petentami Starostwa Powiatowego oraz Powiatowego Centrum Pomocy podczas konferencji, spotkań bądź doradztwa. Rozwiązanie takie zapewni odpowiedni poziom komunikacji i podwyższy standard świadczonych w urzędzie usług. By zapewnić wyższy standard świadczonych usług publicznych konieczne było również zmniejszenie barier komunikacyjnych z osobami niewidomymi lub niedowidzącymi.
 
Z usług świadczonych przez urząd korzystają zarówno osoby zdrowe jak i osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym niedowidzące. Rozwiązaniem tego problemu było oznaczenie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych tabliczkami Braille co umożliwia dotarcie osobie z niepełnosprawnością do określonego miejsca. Bardzo istotnym punktem, będącym barierą komunikacyjną która powinna zostać wyeliminowana był brak oznaczeń kolorystycznych oraz strukturalnych na schodach w budynku. Nieoznakowane lub źle oznakowane schody powodują problem komunikacyjny już na wejściu do urzędu. Oznaczenie strukturalne oraz o jaskrawej barwie stanowczo ułatwia poruszenia się ciągami komunikacyjnymi osobom słabowidzącym.
 
Montaż wszystkich wspominanych powyżej udogodnień w budynku Starostwa Powiatowego sprawił, że urząd stanie się przyjazny osobom ze szczególnymi potrzebami. Dzięki realizacji wskazanych działań urząd w większym stopniu stanie się dostępny, przestanie być miejsce, które osoby ze szczególnymi potrzebami traktują jako zło konieczne, a tym samym pozwoli na prowadzenie w dalszym ciągu działań zmierzających do całkowitej dostępności. Podjęte działania pozwolą osobom ze szczególnymi potrzebami odnaleźć się w budynku Starostwa Powiatowego oraz w sposób łatwy i przystępny skorzystać ze świadczonych tam usług.
 
Celem dalszego niwelowania barier architektonicznych planowane jest również wykonanie podjazdu na zewnątrz budynku dzięki któremu osoby z niepełnosprawnością będą mogły samodzielnie korzystać z pomieszczeń urzędowych. W ramach podjętych działań zamontowane zostaną drzwi automatyczne przesuwne, które nie będą stanowiły bariery dla osób z niepełnosprawnościami. Takie rozwiązanie rozwiąże istotne problemy komunikacyjne dla osób z niepełnosprawnościami. Podjazd powstanie głównie z myślą o osobach z niepełnosprawnością oraz osobach starszych mających problemy z poruszaniem się i matkach z dziećmi. Ułatwi to dostęp nie tylko do starostwa, ale też do innych instytucji zlokalizowanych w tym budynku.
 
Źródło informacji: Wydział Inwestycji i Rozwoju Lokalnego
Fot. Biuro Promocji Starostwa Powiatowego w Ostródzie
 mt_gallery:1

 

Oświata link

Oświata Kultura i Sport

Z życia szkół i placówek
Doradztwo zawodowe
Profilaktyka szkolna
Warmińsko-Mazurskie dni rodziny
Wykaz szkół i placówek oświatowych

linkuje cały box

Rozwój lokalny

Perspektywa finansowa 2014-2020
Zrealizowane projekty 2007-2013
Dokumenty strategiczne

Strefa interesanta link

Strefa Interesanta

Powiatowy Rzecznik Konsumetów
PCPR
Powiatowy Urząd Pracy
Konsultacje Społeczne
Poradnik Interesanta

 bip logo 2

Powiat społecznościowy

Dołącz do nas i Ty!

super powiat3

logo2019logo zpp Zachodniomazurska Lokalna Organizacja Turystyczna

Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna 

Port Lotniczy Olsztyn-Mazury

 

Pliki cookies i Polityka Prywatności

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.