krajobraz pochylnia1 pomost

Projekt "Handlowiec przyszłości"Powiat Ostródzki realizuje projekt "Handlowiec przyszłości", którego celem jest poprawa jakości kształcenia w Technikum nr 1 wchodzącym w skład Zespołu Szkół Zawodowych
 i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu.

Projekt ma na celu dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy na kierunku technik handlowiec poprzez unowocześnienie treści kształcenia oraz wyposażenie w niezbędny sprzęt i pomoce naukowe. Dodatkowo, projekt zakłada podniesienie kompetencji dwóch nauczycielek poprzez nabycie umiejętności związanych z nauczanym zawodem do grudnia 2024 roku.

Wsparcie otrzymuje Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Morągu, a grupą docelową są nauczyciele przedmiotów zawodowych kształcący na kierunku technik handlowiec.

W ramach projektu zostaną doposażone pracownie:

  • Pracownia Sprzedaży i Organizacji Handlu
  • Pracownia Rachunkowości

Ponadto, dla nauczycieli zostaną zrealizowane kursy z zakresu "Efektywny Handlowiec". Projekt ma na celu wzmocnienie praktycznego wymiaru kształcenia zawodowego poprzez stałą współpracę z pracodawcami i instytucjami branżowymi. Nauczycielki zdobędą nowe kompetencje i kwalifikacje.

Planowane rezultaty projektu to:

  1. Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu – 2 kobiety
  2. Liczba nauczycieli, którzy nabyli kompetencje w ramach realizacji kursu – 2 kobiety
  3. Liczba unowocześnionych programów nauczania – 1 program
  4. Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS – 1 placówka

Projekt "Handlowiec przyszłości" jest realizowany w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Wartość projektu wynosi 656 451,89 zł, z czego 590 806,70 zł pochodzi z Funduszy Europejskich.

Oświata link

Oświata Kultura i Sport

Z życia szkół i placówek
Doradztwo zawodowe
Profilaktyka szkolna
Warmińsko-Mazurskie dni rodziny
Wykaz szkół i placówek oświatowych

linkuje cały box

Rozwój lokalny

Perspektywa finansowa 2014-2020
Zrealizowane projekty 2007-2013
Dokumenty strategiczne

Strefa interesanta link

Strefa Interesanta

Powiatowy Rzecznik Konsumetów
PCPR
Powiatowy Urząd Pracy
Konsultacje Społeczne
Poradnik Interesanta

 bip logo 2

Powiat społecznościowy

Dołącz do nas i Ty!

super powiat3

logo2019logo zpp Zachodniomazurska Lokalna Organizacja Turystyczna

Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna 

Port Lotniczy Olsztyn-Mazury

 

Pliki cookies i Polityka Prywatności

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.