Drukuj

181x180 herb powiatuW wyniku zakończenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego zgłoszonych zostało 4 kandydatów.

  1. Tadeusz Jan Peter reprezentujący Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ostródzie.
  2. Kamila Włodarska reprezentująca Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Ostródzie.
  3. Marek Skaskiewicz reprezentujący Warmińsko – Mazurskie Stowarzyszenie Ludzi Niepełnosprawnych „ALFA”
  4. Irena Kost reprezentująca Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Morągu.

Zebranie wyborcze odbędzie się dnia 27.11.2015 r. o godz. 16:00 w budynku Centrum Użyteczności Publicznej przy ul. Jana III Sobieskiego 9, 14 – 100 Ostróda (sala konferencyjna).

Wyboru przedstawicieli organizacji do składu Rady dokonują delegaci przy czym:

  1. Każda organizacja może zgłosić jednego delegata do oddania głosu w jej imieniu;
  2. Delegatem może być członek zarządu organizacji lub każda inna osoba upoważniona przez zarząd organizacji, w tym zgłoszony kandydat do składu Rady;
  3. Zgłoszenie delegata do oddania głosu winno być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji. Wzór zgłoszenia delegata w załączeniu. Zgłoszenie należy zabrać ze sobą na zebranie wyborcze.

Załącznik:
Zgłoszenie delegata