Drukuj

logoW związku ze zbliżającym się terminem wygaszenia dotychczasowych umów na użyczenie pomieszczeń Centrum Użyteczności Publicznej oraz wprowadzeniem nowego Regulaminu funkcjonowania i korzystania z pomieszczeń Centrum Użyteczności Publicznej przy ulicy Jana III Sobieskiego 9 w Ostródzie.

 ZAPRASZAMY ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE NA TERENIE POWIATU OSTRÓDZKIEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O UŻYCZENIE POMIESZCZEŃ CENTRUM UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Wnioski należy złożyć do dnia 9.05.2016 r. godz. 15:00, w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda, pok. 133.

W przypadku przesłania wniosku pocztą, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego.

Niezbędne dokumenty dostępne na portalu e-CUP