krajobraz pochylnia1 pomost

herb powiatuZgodnie z art. 23 ust. 1 – 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2015r. poz. 1440 z późn. zm.), Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5, publikuje niniejszym wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu ostródzkiego.

Załącznik - wstępne ogłoszenie informacyjne

Źródło informacji: Anna Malisz - Biuro Zamówień Publicznych

Oświata link

Oświata Kultura i Sport

Z życia szkół i placówek
Doradztwo zawodowe
Profilaktyka szkolna
Warmińsko-Mazurskie dni rodziny
Wykaz szkół i placówek oświatowych

linkuje cały box

Rozwój lokalny

Perspektywa finansowa 2014-2020
Zrealizowane projekty 2007-2013
Dokumenty strategiczne

Strefa interesanta link

Strefa Interesanta

Powiatowy Rzecznik Konsumetów
PCPR
Powiatowy Urząd Pracy
Konsultacje Społeczne
Poradnik Interesanta

 bip logo 2

Powiat społecznościowy

Dołącz do nas i Ty!

super powiat3

logo2019logo zpp

 zlot

 WARMIA

Podobne: