Drukuj

herb powiatuZgodnie z art. 23 ust. 1 – 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2015r. poz. 1440 z późn. zm.), Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5, publikuje niniejszym wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu ostródzkiego.

Załącznik - wstępne ogłoszenie informacyjne

Źródło informacji: Anna Malisz - Biuro Zamówień Publicznych