krajobraz pochylnia1 pomost

1Dne 26. května 2014 byla ve Veletržním a kongresovém konferenčním centru Expo Arena v Ostródě podepsána dohoda o spolupráci s Ústeckým krajem z Česka. Díky ní bude možná mj. výměna mládeže a zahraniční stáže. Ústecký kraj - území nacházející se na území Sudet - zabírá poměrně velkou plochu nádherné horské oblasti. Jednání ohledně navázání spolupráce začala v říjnu 2013. V roce 2014 proběhla další setkání, během nichž byly stanoveny podmínky spolupráce. Výsledkem uzavřené dohody mají být aktivity zaměřené na zvýšení cestovního ruchu mezi našimi regiony a státy. Partneři navrhli spolupráci škol a výměnu mládeže, kontakty v sektorech ochrany zdraví a sociální pomoci, kooperaci v oblasti veřejných úkolů a žádostí o dotace z EU, vzájemný transfer znalostí a zkušeností v oblasti působení místních orgánů a také společné aktivity v oblasti turistické propagace. Dohoda navíc počítá se spoluprácí kulturních institucí (pořádání a výměna výstav a uměleckých souborů). Spolupráce v rozsahu turistické propagace bude probíhat mj. prostřednictvím pořádání společných stánků na turistických veletrzích v Polsku a v Česku.

2Zástupci obou místních samospráv vyhodnotili, že turistické potenciály okresu Ostróda a Ústeckého kraje jsou natolik bohaté, že navázání spolupráce mezi regiony bude pro obě strany velmi přínosné. Česko je desetimilionový, bohatý soused Polska, který může úspěšně usilovat o 20% podíl na místním turistickém trhu.

Ke stažení:
Dohoda o partnerství - Ústecký kraj

Struktura administracyjna link

ADMINISTRATIVNÍ STRUKTURA

 

linkuje cały box

ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

 

Starosta link

STAROSTA OKRESU OSTRÓDA

 

 bip logo 2

Komunitní okres

super powiat3

logo2019logo zpp Zachodniomazurska Lokalna Organizacja Turystyczna

Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna 

Port Lotniczy Olsztyn-Mazury

 

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.