krajobraz pochylnia1 pomost

Z życia szkół i placówek

frontW tym roku po raz kolejny rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w powiecie ostródzkim będzie prowadzona przy pomocy systemu elektronicznego. Nabór rozpoczął się dnia 15 czerwca 2020 r. Serwis internetowy dostarczy Ci informacji o wszystkich szkołach uczestniczących we wspólnym naborze, o ofercie szkół ponadpodstawowych, o kryteriach przyjęć i sposobie punktacji, pozwoli na elektroniczne wypełnienie podania do szkoły, sprawdzenie ilości kandydatów do wybranych oddziałów lub kierunków kształcenia. Sprawdź na Nabór 2020

front 1Uczeń klasy 3t kształcony w zawodzie technik informatyk został finalistą Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości Blok B – Wynalazczość. Miłosz Radawiec od dwóch lat przygotowywał się do Olimpiady, którą w tym roku zakończył olbrzymim sukcesem. Został jej laureatem na szczeblu ogólnopolskim, co przekłada się na zwolnienie z egzaminów zawodowych (teoria w EE.08 i EE.09). Po zdanej maturze, zdobyte miejsce daje mu gwarancję przyjęcia na wybraną przez siebie uczelnię spośród wielu kierunków studiów.

harmonogram rekrutacjiOgłaszamy harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

729x308W związku czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty, zgodnie z zapisami Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493 ze zm.) wprowadza się zmiany w procesie rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 dotyczące terminów postępowania rekrutacyjnego, a także terminów składania dokumentów. Szczegółowe informacje w sprawie zmian w systemie rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

181x180 herb powiatuPrzypominamy, że na mocy uchwał Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 5 listopada 2019 roku będą przyznawane nagrody pieniężne w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, a także zawodnikom z terenu Powiatu Ostródzkiego, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym oraz trenerom i instruktorom. Nagrody w dziedzinie kultury przyznawane będą przede wszystkim za: podtrzymywanie regionalnej twórczości ludowej, promowanie ziemi Powiatu Ostródzkiego w literaturze, malarstwie, rzeźbie, muzyce, reprezentowanie Powiatu Ostródzkiego na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym, organizowanie spotkań kulturalnych, promowanie osiągnięć w zakresie kultury, edukację kulturalną dzieci i młodzieży, a także ochronę dóbr kultury Powiatu Ostródzkiego.

Oświata link

Poznaj Powiat

Struktura administracyjna
Obszar i położenie
Herb i flaga
Powiat Turystyczny
Powiat w fotografii
Materiały filmowe
Rys historyczny
Baza noclegowa

linkuje cały box

Rozwój lokalny

Perspektywa finansowa 2014-2020
Zrealizowane projekty 2007-2013
Dokumenty strategiczne

Strefa interesanta link

Strefa Interesanta

Powiatowy Rzecznik Konsumetów
PCPR
Powiatowy Urząd Pracy
Konsultacje Społeczne
Poradnik Interesanta

 bip logo 2

Powiat społecznościowy

Dołącz do nas i Ty!

logo2019logo zpp

 zlot

 WARMIA