Drukuj

logo erasmsu Dwuletni projekt ,,Mini-companies at Secondary Schools” realizowany jest od września 2017 r. pomiędzy Wyższą Średnią Szkołą Zawodową w Vansdorf - Czechy, Wileńską Szkołą Techniki, Biznesu i Rolnictwa - Litwa oraz Zespołem Szkół Zawodowych im. S. Petöfi w Ostródzie.

Celem projektu jest pogłębienie wiedzy o biznesie, poznanie zasad funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych w partnerskich krajach, przygotowanie młodzieży do rozmowy w języku angielskim z klientem, poznanie zagadnień ekonomii, handlu dotyczących turystyki oraz kultury odwiedzanego kraju. W ramach projektu młodzież będzie uczestniczyć w 5- cio dniowych wizytach w szkołach partnerskich, podczas których gospodarze zapoznają gości z atrakcjami turystycznymi regionu, działającymi firmami i instytucjami turystycznymi. W ramach projektu odbędą się trzy wizyty turystyczne, w których łącznie w każdym kraju będzie uczestniczyło 30 osób.

Data: 10.01.2018 r.
Tekst: Maja Kurdziel
Foto: Monika Bunalska

nauczyciele podczas wizyty w czechach