Drukuj

frontW ramach obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu 6 kwietnia 2018 r., odbyła się akcja profilaktyczna skierowana do uczniów szkół ponadpodstawowych. Organizatorem akcji była Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie, patronatem objął Andrzej Wiczkowski – Starosta Ostródzki, a współorganizatorami pedagodzy i pielęgniarki medycyny szkolnej szkół ponadpodstawowych powiatu ostródzkiego. Celem akcji było podniesie wiedzy młodzieży na temat szkodliwości palenia tytoniu, w tym głównej przyczyny powstawania nowotworów i zapobiegania uzależnieniu od nikotyny.

Akcja miała również zwrócić uwagę nauczycieli na zwiększanie ich zaangażowania w realizację działań prozdrowotnych, propagowaniu życia wolnego od dymu tytoniowego wśród uczniów oraz przyczynić się do podnoszenia wiedzy nt. ustawy antytytoniowej.

Akcja miała formę dyktanda nt. szkodliwości palenia tytoniu. Uczestników dyktanda powitał Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Zdzisław Sokołowski. Plan oraz zasady przeprowadzenia akcji przedstawiła Anna Skiba-Stradomska asystent Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostródzie.

Członkiniami komisji oceniającej były nauczycielki języka polskiego – panie - Stanisława Michlewicz-Czarnecka oraz Magdalena Ulanowska. Tekst dyktanda, opracowany przez Jolantę Vetter, podawała Anna Zapaśnik-Baron z Centrum Kultury w Ostródzie. W trakcie sprawdzania prac uczniowie mogli skorzystać z poczęstunku ufundowanego przez Powiat Ostródzki.
Po sprawdzeniu i ocenie dyktanda okazało się, że zwycięzcą zostało Liceum Ogólnokształcące im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie.

I miejsce wśród nauczycieli zdobyła Pani Gizela Naworska a wśród uczniów - uczennica Julia Zielińska z LO w Ostródzie.
II miejsce zdobyła Pani Irena Borowska nauczyciel z Zespołu Szkół Licealnych w Morągu. Wśród uczniów II miejsce zdobyła Izabela Grzybowska z Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie.
III miejsce wśród nauczycieli zdobyła Anna Kowalczyk z Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie, a wśród uczniów - Karolina Łasińska z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Morągu.

Sponsorem nagród był Powiat Ostródzki z siedziba w Ostródzie oraz Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie.
 
Źródło informacji: Anna Skiba
Adjustacja: H. Kropidłowski
Foto: Anna Skiba 
 
1
1
1
1
1
1