Drukuj

frontWarmińsko–Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie, 29 listopada 2019 r., przekazał ZSZ im. S. Petőfi w Ostródzie Certyfikat „Szkoła Wierna Dziedzictwu”. Jest to uhonorowanie działań w zakresie – szeroko rozumianego – wychowania patriotycznego. W ciągu ostatnich lat Ekonomik rozwijał wśród młodzieży umiejętności poszukiwania i analizowania wiedzy na temat własnej „małej ojczyzny” oraz kształtował tożsamość narodową. Te zadania wychowawcze szkoła realizowała, m.in., poprzez podejmowane działań polegających na organizacji obchodów świąt i rocznic narodowych, udział w konkursach tematycznych oraz - współpracę z lokalnymi organizacjami.

W bieżącym roku w Polsce obchodzona była 30. rocznica odzyskania wolności, a ostródzki Ekonomik świętował jednocześnie 40-lecie nadania imienia. Te dwa wydarzenia stały się inspiracją dla społeczności szkolnej do zasadzenia „Dębu Pamięci” i umieszczenia okolicznościowego głazu. W ten sposób każde kolejne pokolenie wychowanków będzie mogło powracać do wydarzeń jednoczących Polaków, w myśl słów ks. Piotra Skargi „Kto Ojczyźnie swej służy, sam sobie służy, bo w niej wszystko się dobre zamyka”.
 
Certyfikat odebrali: wicedyrektor – Wacław Rubczewski oraz szkolny koordynator – Dorota Michowska.
 
Data: 29.11.2019 r.
Tekst i foto: Dorota Michowska
Adjustacja: H. Kropidłowski
 

1
1
1