krajobraz pochylnia1 pomost

frontW ramach realizacji celów Strategii Edukacyjnej powiatu ostródzkiego na lata 2016-2023 w ostródzkich szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest powiat ostródzki w miesiącu grudniu odbył się cykl spotkań profilaktycznych z młodzieżą. Wszystko po to, aby uświadomić jak największą liczbę uczniów, jak zgubny wpływ na życie i zdrowie mają sterydy, dopalacze i narkotyki.

Podczas spotkań koordynator Policyjnego Klubu Sportowego Mazury ds. profilaktyki i uzależnień Piotr Joniec rozmawiał z uczniami o sterydach i ich negatywnym wpływie na zdrowie i życie. Dodatkowej wiedzy dostarczył Podkom. Janusz Karczewski z Powiatowej Komendy Policji w Ostródzie, który rozmawiał z młodzieżą o skutkach zażywania dopalaczy i narkotyków oraz odpowiedzialności karnej wynikającej z ich posiadania. Zarówno koordynator PKS Mazury jak i policjanci zachęcali młodzież do zdrowego stylu życia i do zamiany wszystkich używek na sport. W czasie spotkania nie zabrakło też momentów na indywidualne rozmowy zarówno z funkcjonariuszem policji, jak i koordynatorem.
 
Tekst: Dorota Hilińska
Zdjęcia: Piotr Joniec
 
1
1

Oświata link

Poznaj Powiat

Struktura administracyjna
Obszar i położenie
Herb i flaga
Powiat Turystyczny
Powiat w fotografii
Materiały filmowe
Rys historyczny
Baza noclegowa

linkuje cały box

Rozwój lokalny

Perspektywa finansowa 2014-2020
Zrealizowane projekty 2007-2013
Dokumenty strategiczne

Strefa interesanta link

Strefa Interesanta

Powiatowy Rzecznik Konsumetów
PCPR
Powiatowy Urząd Pracy
Konsultacje Społeczne
Poradnik Interesanta

 bip logo 2

Powiat społecznościowy

Dołącz do nas i Ty!

super powiat3

logo2019logo zpp

 zlot

 WARMIA