Drukuj

Plakat Centrum Mistrzostwa InformatycznegoW Zespole Szkół Licealnych w Morągu grupa uczniów realizuje zajęcia informatyczne w ramach grantu CMI. Projekt realizowany jest we współpracy z Politechniką Łódzką i Poli-techniką Gdańską. Cel projektu to podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej oraz aktywi-zacja młodzieży uzdolnionej informatycznie.


W ramach zajęć uczniowie rozwijają zainteresowania algorytmiczne, programistycz-ne oraz robotyczne, a zdobyte umiejętności mogą wykorzystać biorąc udział w konkursach i zawodach CMI np. Zawodach Algorytmicznych oraz Lidze. Uczestnictwo w zawodach stanowi okazję do sprawdzenia swoją wiedzę w praktyce, oraz umiejętność współpracy w grupie.

Projekt „Centrum Mistrzostwa Informatycznego” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Ope-racyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
 
Koordynatorem projektu jest mgr Krzysztof Staszan
 

1
1
1