krajobraz pochylnia1 pomost

Klaudia Krzyzaniak, jej wych. Anna Rutkiewicz i dyrektor Anna TeodorowiczDwie uczennice - Weronika Szulc z klasy II Tl oraz Klaudia Krzyżaniak z klasy IV Traf Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie otrzymały wyróżnienie w postaci Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Jednym z głównych kryteriów przyznania stypendium było uzyskanie najwyższej średniej ocen w szkole. Obie uczennice wyróżniają się także pracą na rzecz szkoły oraz pracą w wolontariacie.

Dyplomy z gratulacjami przekazała Pani Dyrektor - Anna Teodorowicz. Uczennicom serdecznie gratulujemy.

Tekst: Krzysztof Świątek, Małgorzata Kierozalska ZSZ im. S. Staszica i CKU

Weronika Szulc, jej wychowawca Sławomir Kalwiński i dyrektor Anna Teodorowicz

Oświata link

Poznaj Powiat

Struktura administracyjna
Obszar i położenie
Herb i flaga
Powiat Turystyczny
Powiat w fotografii
Materiały filmowe
Rys historyczny
Baza noclegowa

linkuje cały box

Rozwój lokalny

Perspektywa finansowa 2014-2020
Zrealizowane projekty 2007-2013
Dokumenty strategiczne

Strefa interesanta link

Strefa Interesanta

Powiatowy Rzecznik Konsumetów
PCPR
Powiatowy Urząd Pracy
Konsultacje Społeczne
Poradnik Interesanta

 bip logo 2

Powiat społecznościowy

Dołącz do nas i Ty!

super powiat3

logo2019logo zpp

 zlot

 WARMIA