Drukuj

Klaudia Krzyzaniak, jej wych. Anna Rutkiewicz i dyrektor Anna TeodorowiczDwie uczennice - Weronika Szulc z klasy II Tl oraz Klaudia Krzyżaniak z klasy IV Traf Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie otrzymały wyróżnienie w postaci Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Jednym z głównych kryteriów przyznania stypendium było uzyskanie najwyższej średniej ocen w szkole. Obie uczennice wyróżniają się także pracą na rzecz szkoły oraz pracą w wolontariacie.

Dyplomy z gratulacjami przekazała Pani Dyrektor - Anna Teodorowicz. Uczennicom serdecznie gratulujemy.

Tekst: Krzysztof Świątek, Małgorzata Kierozalska ZSZ im. S. Staszica i CKU

Weronika Szulc, jej wychowawca Sławomir Kalwiński i dyrektor Anna Teodorowicz