Drukuj

Zdjęcie grupowe uczestników wycieczki na pochylni BuczyniecW ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” Powiat Ostródzki na mocy podpisanego w miesiącu maju br. porozumienia z Ministerstwem Edukacji i Nauki otrzymał dotację celową na organizację 3 wycieczek szkolnych na kwotę 11 504,00 zł przy udziale własnym w wysokości 20 % wartości przedsięwzięcia. Celem dofinansowania było uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.


Na jedną z wycieczek w ramach w/w porozumienia w dniu 8 czerwca 2022 roku uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Miłakowie wraz z opiekunami Ireneuszem Szwechowicz i Dorotą Kiekiert udali się na wycieczkę do Malborka i na Pochylnię Buczyniec.

Pierwszym etapem było zwiedzanie największego Zamku Krzyżackiego w Europie. Uczniowie poznali historię zamku i obejrzeli m.in.: freski, zbroje rycerskie, średniowieczną broń, zamkową kuchnię i skarbiec, a nawet krzyżackie toalety! Kolejnym punktem zwiedzania była Pochylnia Buczyniec. Dzieci pełne sił chętnie zwiedzały pochylnię należącą do kompleksu Kanału Elbląskiego.
Wycieczka była bardzo udana. Uczniowie wrócili do domu zmęczeni, ale pełni wrażeń.

Tekst/zdjęcia: Ireneusz Szwechowicz

Zdjęcie grupowe uczestników wycieczki w Malborku