Drukuj

Zdjęcie grupowe wszystkich radnych młodzieżowego Sejmiku W Olsztynie, 13 czerwca 2022 r. odbyła się pierwsza, uroczysta sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Młodzi radni, wśród których znalazł się uczeń klasy III PLPW z ZSZ im. S. Petӧfi - Dawid Olszewski, złożyli ślubowanie i odebrali z rąk Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina stosowne nominacje.

Dwudziestosześcioosobowy zespół został wybrany spośród 60 zgłoszeń z całego regionu. Komisja konkursowa brała pod uwagę przede wszystkim zaangażowanie społeczne kandydatów oraz wrażliwość na potrzeby lokalnego środowiska.

Młodzieżowy Sejmik ma być w założeniu formalnym partnerem samorządu województwa w codziennej pracy na rzecz lokalnych społeczności, umacniania demokracji, czy wykorzystania funduszy europejskich. Sejmik będzie stanowił forum dyskusji i wymiany doświadczeń, a także integracji środowisk młodzieżowych.

Inauguracyjny wykład nt. „Samorządność - rola wspólnoty w historii Warmii i Mazur“ wygłosił profesor Stanisław Achremczyk, podkreślając znaczenie współpracy różnych środowisk dla powodzenia podejmowanych działań.

Składamy serdeczne gratulacje Dawidowi i życzymy powodzenia!

Data: 14.06.2022 r.

Tekst i foto: Dorota Michowska

1
1
1