Drukuj

1Trud nauki się opłaca - maturzyści z Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie osiągnęli wysokie wynikami matur. 30 czerwca 2015 poznaliśmy wyniki matur 2015 dotyczące osób zdających w maju bieżącego roku. Uczniowie liceów ogólnokształcących pisali egzamin dojrzałości na nowych zasadach. Obowiązkowo każdy licealista przystąpić musiał do matury z języka polskiego (egzamin ustny i pisemny), matematyki (egzamin pisemny) i języka obcego nowożytnego (matura ustna i pisemna).

Oprócz tego obowiązkowo każdy przystępował również do egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.

Jakie są wyniki "nowej" matury? Okazało się, że egzamin dojrzałości zdało 74% uczniów z całego kraju. 19% może napisać egzamin poprawkowy w sierpniu, więc ostateczne wyniki matury 2015 poznamy 11 września 2015 roku. Ci, którzy nie zdali więcej niż jednego egzaminu, następną szansę dostaną dopiero za rok. Najwięcej problemów przysporzyła wszystkim jak zwykle matematyka.
W Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie do egzaminu przystąpiło 144 absolwentów. Egzamin w części pisemnej zdało 138 absolwentów. Sześć osób uzyskało prawo do poprawki. Jedna osoba z języka polskiego, pięć – z matematyki.

Zdawalność egzaminu maturalnego (nowa formuła) w roku szkolnym 2014/2015 przed sesją poprawkową wyniosła 96 % to najlepszy wynik w Ostródzie, powiecie (65%), województwie (71%), no i oczywiście dużo wyższy niż w kraju (74%).
Odnosząc się do wyników matur tylko liceów ogólnokształcących nasz wynik zdawalności również jest wyższy, ponieważ zdawalność w kraju wyniosła 80% a województwie warmińsko-mazurskim 77 %.

Mamy jednak nadzieję, że wszyscy, którym nie powiodło się teraz, zdadzą egzamin poprawkowy i osiągniemy jeszcze wyższy wynik zdawalności a może będzie to nawet tradycyjne 100%. Tego życzymy naszym absolwentom przed, którymi jeszcze zmagania egzaminacyjne w sierpniu. Komentując wyniki tegorocznych matur, minister edukacji zaznaczyła, że jest bardzo z nich zadowolona. Przypomniała, że matura w nowej formule jest trudniejsza, wymaga bardziej skomplikowanych, bardziej złożonych umiejętności. My dołączając się do powyższej opinii trzymamy kciuki za tych, którzy się potknęli i ogromnie gratulujemy wszystkim, którzy otrzymali świadectwa dojrzałości. Życzymy Wam satysfakcji i powodzenia podczas nauki na wybranych kierunkach studiów.

Data upowszechnienia tekstu: 07.07.2015r.
Osoba, która wytworzyła tekst: Jolanta Demczuk doradca zawodowy LO Nr I im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie
Autor zdjęcia: Jolanta Demczuk doradca zawodowy LO Nr I im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie