Drukuj

frontDo egzaminu na nauczyciela mianowanego z naszego powiatu przystąpiło w bieżącym roku 24 nauczycieli. Wszyscy przystępujący zdali egzamin pozytywnie. 26 sierpnia 2015 r., w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Ostródzie odbyło się uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego nauczycielom szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych powiatu ostródzkiego.

Przed wręczeniem aktów nadania stopnia awansu nauczyciele złożyli ślubowanie w obecności Wicestarosty - Edmunda Winnickiego, Przewodniczącego Rady Powiatu w Ostródzie - Wojciecha Palińskiego, Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu - Bożeny Janowicz oraz członków zarządu powiatu. Po wręczeniu aktów nadania stopnia awansu zawodowego Wicestarosta Edmund Winnicki pogratulował wszystkim nauczycielom, życząc samych sukcesów zawodowych w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Po wygłoszeniu roty ślubowania:

„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążąc do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskie”,

stopień nauczyciela mianowanego otrzymali:

- Joanna Waszkiewicz – nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szymanowie,
- Magdalena Moszczyńska - nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szymanowie,
- Katarzyna Kruszewska - nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szymanowie,
- Anna Lewandowicz – nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szymanowie,
- Joanna Rodziewicz – nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szymanowie,
- Beata Synowiec – nauczyciel w Zespole Placówek Szkolno -Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Ostródzie,
- Tomasz Urbanowicz - nauczyciel w Zespole Placówek Szkolno -Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Ostródzie,
- Marzena Kopczyńska - nauczyciel w Zespole Placówek Szkolno -Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Ostródzie,
- Michał Maj - nauczyciel w Zespole Placówek Szkolno -Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Ostródzie,
- Małgorzata Giemza – nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Miłakowie,
- Monika Kipiel - nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Miłakowie,
- Ksiądz Krzysztof Pleskot – nauczyciel w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu,
- Magdalena Jabłońska – nauczyciel w Zespole Szkół Licealnych w Morągu,
- Alicja Pieńkowska - nauczyciel w Zespole Szkół Licealnych w Morągu,
- Łukasz Zaleski - nauczyciel w Zespole Szkół Licealnych w Morągu,
- Olga Byk-Wienc – nauczyciel w Zespole Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie,
- Agnieszka Glonek-Korczakowska - nauczyciel w Zespole Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie,
- Alicja Siemianowicz - nauczyciel w Zespole Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie,
- Kamil Ruciński - nauczyciel w Zespole Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie,
- Anna Żukowska – nauczyciel w Zespole Szkół Zawodowych im. St. Staszica i CKU w Ostródzie,
- Marzena Giziewska – nauczyciel w Zespole Szkół Zawodowych im. S. Petőfi w Ostródzie,
- Krystyna Młynarczyk - nauczyciel w Zespole Szkół Zawodowych im. S. Petőfi w Ostródzie,
- Monika Kosińska – nauczyciel w Zespole Placówek Pedagogicznych w Ostródzie,
- Ewelina Tańska – nauczyciel w Zespole Placówek Pedagogicznych w Ostródzie.

1
1
1