Drukuj

Obszar Powiatu Ostródzkiego o powierzchni 176629 ha zajmuje zachodnią część woj. warmińsko-mazurskiego (północno-wschodnia Polska). Pod względem wielkości powierzchni, to 17 powiat w kraju i 4 w województwie. Od północy powiat sąsiaduje z powiatem elbląskim i lidzbarskim, od wschodu – z olsztyńskim, od południa – z działdowskim i nidzickim, a od zachodu – ze sztumskim i iławskim. Geograficznie powiat leży na Pojezierzu Iławskim, stanowiąc trzon obszaru o silnej turystycznej marce, zwanej Mazurami Zachodnimi. W Ostródzie krzyżują się ważne szlaki komunikacyjne: Poznań-Olsztyn i Warszawa-Gdańsk (drogi krajowe: S7; i nr 15 oraz 16). Powiat posiada również dogodne połączenia kolejowe. Przez Ostródę wiedzie linia kolejowa z Olsztyna do Wrocławia, która w pobliskiej Iławie krzyżuje się z trasą Warszawa-Gdańsk. Przez gminy Małdyty i Morąg przebiega kolej z Olsztyna do Elbląga.

Mapa Powiatu Ostródzkiego