Drukuj

logoPowiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie w porozumieniu z Powiatowym Zakładem Opieki Zdrowotnej S. A. w Ostródzie rozpoczął realizację projektu pn. „Program profilaktyki chorób układu oddechowego związanych z uzależnieniem od nikotyny w powiecie ostródzkim – szansą na ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu”.

Głównym celem programu jest zapobieganie zachorowalności i umieralności na choroby układu oddechowego związane z paleniem tytoniu poprzez zwiększenie wczesnej ich wykrywalności i poprawę świadomości w zakresie szkodliwości palenia tytoniu.

Projekt skierowany jest do osób w wieku 35-65 lat, które wykazują się czynnym nałogiem tytoniowym i nie posiadają zdiagnozowanej choroby układu oddechowego oraz są zameldowane na terenie powiatu ostródzkiego. Realizowany jest w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu dzięki finansowaniu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014 oraz budżetu państwa. Wartość całkowita projektu wynosi 1 273 161,33 zł.

W ramach projektu przeprowadzane zostaną następujące działania:
- Badania profilaktyczne (spirometria, RTG klatki piersiowej, badania krwi) dla 1500 osób,
- Tomografia klaki piersiowej dla wybranych 500 osób,
- Konsultacje lekarskie dla 1500 osób,
- Warsztaty motywacyjne pn. „Dziękuję, nie palę” dla 50 osób,
- Szczepienia przeciw pneumokokom dla 200 osób,
- Wyjazdowy turnus psychologiczny z terapią antynikotynową dla 100 osób,
- Dwudniowe szkolenie dla 30 pielęgniarek/pielęgniarzy w zakresie leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu


Udział w badaniach jest bezpłatny dzięki finansowaniu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014 oraz budżetu państwa w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu.

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE BADANIA
Miejsce: Szpital Powiatowy, ul. Jagiełły 1, Rejestracja: tel. 89 670 90 47

Data: 10.06.2015r.
Autor: Piotr Szerszeń