Drukuj

powerPowiat Ostródzki realizował projekt unijny „Budujmy swoją przyszłość! – zagraniczne staże zawodowe” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt umożliwił młodzieży z 4 szkół ponadgimnazjalnych powiatu ostródzkiego odbycie 3-tygodniowych staży zawodowych. W marcu/kwietniu 2017 roku, 16 informatyków odbyło staże w firmach brytyjskich w Plymouth. 10 uczniów z kierunków kształcenia ogrodnik i technik architektury krajobrazu miało okazję doskonalić swoje umiejętności i nabywać nowe kompetencje podczas praktyk ogrodniczych w Ogrodach Alhambry w Granadzie (zespół pałacowy w Hiszpanii wpisany na listę zabytków UNESCO).

Na spotkaniu podsumowującym projekt, które odbyło się 16 stycznia 2018 roku w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie przedstawiono prezentacje multimedialne uczestników dotyczące odbytych staży i nabytych kompetencji zawodowych. Spotkanie było także płaszczyzną do upowszechniania wyników wśród uczniów młodszych klas, którzy zachęceni przykładem starszych roczników, będą mogli zadawać pytania kolegom i korzystać z oferowanych w szkołach tego typu staży.
 
Starosta Ostródzki wręczył certyfikaty ukończenia projektu a spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem w postaci tortu z logo programu Wiedza Edukacja Rozwój, dając młodzieży czas i okazję do wymiany wzajemnych doświadczeń nabytych w projekcie.
 
Uczniowie otrzymali certyfikaty Europass Mobilność, które poświadczają nabyte kompetencje i stanowią dokument uznawany w całej Europie. Partnerami Powiatu Ostródzkiego w projekcie były: hiszpańska firma Mobility Projects oraz brytyjska Europa Training (UK) Ltd.
 
Opracowała: Monika Matusiak – Koordynator Projektu
Zdjęcia: Joanna Kwiatkowska
Adjustacja: Henryk Kropidłowski
 
1
1
1