krajobraz pochylnia1 pomost

laboratorium 1Od marca 2013 do stycznia 2015 uczniowie Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie brali udział w programie „Wirtualne laboratoria fizyczne nowoczesną metodą nauczania”. Projekt ten realizowany był przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki w ramach projektów konkursowych Ośrodka Rozwoju Edukacji i był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Powstał z myślą o uczniach i nauczycielach szkół ponadgimnazjalnych zainteresowanych nauką fizyki i informatyki i objął wsparciem tylko 20 liceów z terenu całego kraju. Jego celem było zwiększenie atrakcyjności metod nauczania fizyki w liceach poprzez stworzenie innowacyjnego, interdyscyplinarnego programu nauczania uwzględniającego nauczanie równoległe przedmiotów fizyka i informatyka oraz opracowanie narzędzi wspomagających nauczycieli do kształcenia uczniów w powyższym obszarze.

W ramach projektu nauczyciele naszej szkoły pani Wioletta Ewartowska i pan Artur Żuralski tworzyli materiały dydaktyczne i gotowe scenariusze lekcji do obu przedmiotów obudowane multimedialnymi zasobami w postaci gotowych narzędzi pracy i korzystali z nich podczas prowadzonych lekcji. Zasoby dydaktyczne wytworzone przez wszystkich nauczycieli biorących udział w projekcie zostaną udostępnione uczniom ich szkół.
Przez cały rok w naszej szkole odbywały się również zajęcia koła zainteresowań w ramach projektu, którego uczestnikami byli uczniowie klas realizujących fizykę w zakresie rozszerzonym (grupa uczniów zdolnych). Uczniowie przeprowadzali różne doświadczenia z fizyki, uczyli się tego przedmiotu z zastosowaniem technologii informacyjno komunikacyjnych, a także tworzyli własne materiały dydaktyczne (prezentacje, instrukcje, krzyżówki, filmy itp.), które mamy nadzieję pomogą innym uczniom w nauce fizyki. Efektem finalnym naszych działań jest powstanie strony internetowej, która po rozstrzygnięciu konkursu na najlepszy produkt koła będzie udostępniona wszystkim uczniom przez stronę naszego liceum www.lo1.ostroda.pl.

Teraz nadszedł już czas na dokonanie podsumowań założeń projektowych i zamknięcie projektu. Wszyscy uczniowie otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w projekcie. Natomiast program będzie realizowany przez placówkę samodzielnie zgodnie z tokiem kształcenia przez kolejne lata.
Grupa WLF w LO Nr. I w Ostródzie

Oświata link

Oświata Kultura i Sport

Z życia szkół i placówek
Doradztwo zawodowe
Profilaktyka szkolna
Warmińsko-Mazurskie dni rodziny
Wykaz szkół i placówek oświatowych

Oświata link

Poznaj Powiat

Struktura administracyjna
Obszar i położenie
Herb i flaga
Powiat Turystyczny
Powiat w fotografii
Materiały filmowe
Rys historyczny
Baza noclegowa

Strefa interesanta link

Strefa Interesanta

Powiatowy Rzecznik Konsumetów
PCPR
Powiatowy Urząd Pracy
Konsultacje Społeczne
Poradnik Interesanta

 bip logo 2

Powiat społecznościowy

Dołącz do nas i Ty!

super powiat3

logo2019logo zpp Zachodniomazurska Lokalna Organizacja Turystyczna

Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna 

Port Lotniczy Olsztyn-Mazury

 

Pliki cookies i Polityka Prywatności

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.