krajobraz pochylnia1 pomost

frontPowiat Ostródzki realizuje projekt pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego” który ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej obiektów 3 szkół na terenie Powiatu Ostródzkiego, tj.:
- budynku internatu Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Ostródzie,
- budynku sali gimnastycznej i szkoły Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie,
- budynku internatu, stołówki i szkoły Zespołu Szkół Zawodowych im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Morągu.

Aktualnie prace prowadzone są na budynku sali gimnastycznej i szkoły Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie.
 
Obejmują swoim zakresem następujące elementy: wykonanie elewacji, docieplenie dachu nad szkołą, modernizacja tarasu nad wejściem głównym, docieplenie dachu nad łącznikiem, docieplenie stropodachu sali gimnastycznej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianę instalacji odgromowej. Prace termomodernizacyjne w dwóch pozostałych szkołach zostały ukończone w grudniu 2018 r. Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu w wysokości 2 550 203,06 zł, otrzymanemu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 4.3: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1.: Efektywność energetyczna w budynkach publicznych.
 
Całkowita wartość inwestycji wynosi 3 462 074,36 zł. Planowany termin zakończenia przedsięwzięcia to 30 listopad 2019 r.

Źródło informacji: Piotr Szerszeń Wydział Rozwoju Lokalnego
1
1

Oświata link

Oświata Kultura i Sport

Z życia szkół i placówek
Doradztwo zawodowe
Profilaktyka szkolna
Warmińsko-Mazurskie dni rodziny
Wykaz szkół i placówek oświatowych

Oświata link

Poznaj Powiat

Struktura administracyjna
Obszar i położenie
Herb i flaga
Powiat Turystyczny
Powiat w fotografii
Materiały filmowe
Rys historyczny
Baza noclegowa

Strefa interesanta link

Strefa Interesanta

Powiatowy Rzecznik Konsumetów
PCPR
Powiatowy Urząd Pracy
Konsultacje Społeczne
Poradnik Interesanta

 bip logo 2

Powiat społecznościowy

Dołącz do nas i Ty!

super powiat3

logo2019logo zpp

 zlot

 WARMIA