Drukuj

Podgląd strony internetowej "Cyfrowy Urząd Starostwa Powiatowego w Ostródzie" https://cu.powiat.ostroda.pl/Urząd Starostwa Powiatowego w Ostródzie uruchomił 17 e-usług, „zlecanych” bez konieczności pojawiania się w urzędzie. Na stronie cu.powiat.ostroda.pl znajdą się e-usługi z zakresu informacji i promocji, komunikacji i transportu, udostępnienia informacji publicznej, rolnictwa i ochrony środowiska oraz oświaty i edukacji. Dostęp możliwy również poprzez nowo powstałą zakładkę "CYFROWY URZĄD" znajdujący się na stronie www.powiat.ostroda.pl.

Celem tych działań jest budowa nowoczesnego i zinformatyzowanego e-urzędu, opartego o technologie informacyjno-komunikacyjne.

Źródło informacji: Wydział Inwestycji i Rozwoju Lokalnego