krajobraz pochylnia1 pomost

Ilustracja poglądowa źródło pixabay.comPracownie językowe i komputerowe to niezastąpione rozwiązanie wspomagające naukę języków obcych i informatyki. Powiat Ostródzki uzyskał dofinansowanie w ramach projektu: „Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej poprzez wyposażenie pracowni komputerowej i języków obcych w Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie”. Projekt ten jest finansowany ze środków Programu Warmia i Mazury 2014-2020 w ramach Poddziałania 9.3.4 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej.

 
Zastosowanie nowoczesnych urządzeń zapewni atrakcyjność zajęć i lepsze efekty zapamiętywania, poprawi skuteczność przyswajania nowej wiedzy, która zwiększa się nawet o kilkadziesiąt procent. Stworzenie nowoczesnej bazy językowej poprawi warunki nauki uczniów. Podniesienie jakości kształcenia poprzez wyposażenie dwóch pracowni językowych i komputerowej ma wpływ na wszechstronny rozwój uczniów Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. J. Bażyńskiego w Ostródzie, w tym rozwój kompetencji kluczowych: językowych i cyfrowych (ICT).
 
Całkowita wartość projektu: 507 568,33 zł
Dofinansowanie UE: 401 142,07 zł
 
Celem głównym projektu jest:
Podniesienie jakości kształcenia ogólnego poprzez wyposażenie pracowni komputerowej oraz dwóch pracowni języków obcych w Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. J. Bażyńskiego w Ostródzie w terminie do 30.06.2023 roku
 
Osiągnięcie celów założonych w projekcie przyczyni się pośrednio do wywołania szeregu pozytywnych korzyści społecznych tj.:
  • poprawy, jakości nauczania w zakresie umiejętności uczenia się
  • poprawy, jakości nauczania w zakresie kompetencji informatycznych i porozumiewania się w językach obcych
  • wykształcenia w uczniach świadomości w zakresie wartości uczenia się języków obcych
  • zachęty do aktywnego dokształcania się w formach pozaszkolnych
  • poprawy wizerunku szkoły w środowisku lokalnym
Z ramienia powiatu ostródzkiego projekt koordynują: Marta Kopańko-Zalewska, Monika Matusiak - Wydział Inwestycji i Rozwoju Lokalnego Starostwa Powiatowego w Ostródzie.

Oświata link

Oświata Kultura i Sport

Z życia szkół i placówek
Doradztwo zawodowe
Profilaktyka szkolna
Warmińsko-Mazurskie dni rodziny
Wykaz szkół i placówek oświatowych

Oświata link

Poznaj Powiat

Struktura administracyjna
Obszar i położenie
Herb i flaga
Powiat Turystyczny
Powiat w fotografii
Materiały filmowe
Rys historyczny
Baza noclegowa

Strefa interesanta link

Strefa Interesanta

Powiatowy Rzecznik Konsumetów
PCPR
Powiatowy Urząd Pracy
Konsultacje Społeczne
Poradnik Interesanta

 bip logo 2

Powiat społecznościowy

Dołącz do nas i Ty!

super powiat3

logo2019logo zpp Zachodniomazurska Lokalna Organizacja Turystyczna

Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna 

Port Lotniczy Olsztyn-Mazury

 

Pliki cookies i Polityka Prywatności

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.