Drukuj

logo erasmusPowiat Ostródzki aktualnie realizuje projekt w ramach programu Erasmus + pn. „Stwórz sobie szansę” – zagraniczne mobilności edukacyjne w programie Erasmus +. Projekt polega na zorganizowaniu miesięcznych praktyk zawodowych dla 46 uczniów szkół ponad gimnazjalnych z terenu powiatu. Praktyki odbywały się od marca do czerwca 2015 roku w miejscowościach Plymouth i Portsmouth w Wielkiej Brytanii, w Rimini we Włoszech oraz w Granadzie w Hiszpanii.

W marcu 2015 roku uczniowie odbywali praktyki zawodowe w Plymouth w Wielkiej Brytanii – technik hotelarz oraz w Rimini we Włoszech – technik organizacji usług turystycznych. Opiekunkami grup z ramienia szkół były panie: Iwona Sikorska oraz Sylwia Jursza.
W maju i czerwcu praktyki odbywały dwie kolejne grupy tj. grupa o profilu technik informatyk – Portsmouth, Wielka Brytania pod opieką Pań: Doroty Bogusławskiej oraz Sylwii Mazuro – Kostyszyn i grupa techników hotelarstwa w Granadzie - Hiszpania pod opieką pani Moniki Bunalskiej.

Przygotowania do wyjazdu trwały od kilku miesięcy. Uczniowie uczestniczyli w dodatkowych zajęciach z języka angielskiego, włoskiego i hiszpańskiego, a także w spotkaniach dotyczących kultury i obyczajów kraju wyjazdu. Dodatkowo grupy miały zajęcia z doradcą zawodowym. Podczas odbywanych praktyk, oprócz zajęć zawodowych uczniowie mieli możliwość poznania odmiennej kultury i tradycji dzięki zorganizowanemu w ramach projektu przygotowaniu kulturowemu.

W wyniku realizacji projektu uczniowie otrzymają certyfikaty Europass Mobilność (dokument zawierający informacje na temat wiedzy i kwalifikacji nabytych w innym kraju europejskim), a także certyfikaty Starosty Ostródzkiego, które zostaną wręczone na uroczystym spotkaniu podsumowującym projekt zaplanowanym na wrzesień.

Data publikacji: 07.07.2015 
Osoba, która wytworzyła komunikat (autor): Monika Matusiak
11
11
11
11
11