Drukuj

b„BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA” W MIŁAKOWIEx

Wojewódzki Turniej "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym - jesień 2015"

 

Uczniowie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Miłakowa są w trakcie realizacji zadania publicznego w ramach rządowego programu na lata 2014 – 2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” pt. "Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń – zajęcia edukacyjne dla uczniów SOSW w Miłakowie". W miesiącu maju do organizatora wpłynęły 43 wnioski. W wyniku otwartego konkursu ofert do realizacji projektu wytypowano 8 wniosków. Wśród nich znalazł sie wniosek dla uczniów naszej placówki.

Celem projektu jest kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły, promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, zagospodarowanie czasu wolnego ze szczególnym uwzględnieniem aktywności fizycznej w szkole oraz poza nią, a także edukacja z zakresu zdrowego żywienia i aktywności fizycznej.
W projekcie uczestniczy 30 uczniów naszej placówki, którzy realizują zajęcia w 7 grupach oraz zorganizowanych zostanie 60 godzin wycieczek rowerowych dla różnych grup wiekowych.

Uczniowie biorą udział w zajęciach z socjoterapeutą i psychologiem. W zajęciach z bezpieczeństwa ruchu drogowego przeprowadzone są zajęcia teoretyczne obejmujące zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa, zasadami ruchu drogowego, zapoznanie z budową i konserwacją rowerów oraz zajęcia praktyczne w tym zakresie.
Podczas zajęć z zakresu zdrowego żywienia oraz zagospodarowania czasu wolnego zajęć uczniowie poznają zasady zdrowego żywienia, metody zagospodarowania czasu wolnego poprzez aktywność fizyczną, uczą się przygotowywać zdrowe posiłki.

W czasie realizacji zadań zorganizowany został Wojewódzki Turniej "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym - jesień 2015". Udział w nim wzięli uczniowie z ośrodków szkolno wychowawczych z terenu województwa warmińsko – mazurskiego, reprezentujący Nidzicę, Żardeniki, Bartoszyce, Elbląg, Szczytno i Miłakowo. W ramach turnieju uczniowie klas I-III przedstawili scenkę teatralną przedstawiającą zagadnienie bezpiecznego poruszania sie po drogach.

Turniej rozpoczął sie od pokazu akcji ratowniczej druhów z ochotniczej straży pożarnej w Miłakowie. Organizatorzy i uczestnicy turnieju na ręce Komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłakowie - dh Stanisława Banacha - złożyli podziękowania, za wspaniałą współpracę, przeprowadzanie pokazów, pogadanek i ćwiczeń przez strażaków OSP Miłakowo. Przekazano druhnom i druhom wyrazy szacunku i uznania za trudną, odpowiedzialną, szlachetną i niebezpieczną służbę. Uczestników turnieju odwiedził Pan Wicestarosta Edmund Winnicki oraz Radny Powiatu Pan Zbigniew Zabłocki.

Patronat honorowy nad turniejem objęli oraz wsparcia finansowego udzielili: Starosta Ostródzki Pan Andrzej Wiczkowski i Radny Powiatu V Kadencji - Pan Zbigniew Zabłocki, za co gorąco dziękujemy.
 
Data upowszechnienia tekstu: 22.10.2015r.
Osoba, która wytworzyła tekst: Waldemar Przybysz – Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
Autor zdjęć: Waldemar Przybysz – Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

1
1
1
1
1
1