krajobraz pochylnia1 pomost

KODEKS ETYCZNY
RADNYCH POWIATU OSTRÓDZKIEGO


Katalog wartości i standardów zachowania oczekiwanych od wybieralnych przedstawicieli władzy lokalnej, w związku z pełnieniem przez nich mandatów Radnych Rady Powiatu Ostródzkiego.


Radni Powiatu Ostródzkiego, pełniąc swą służbę publiczną zobowiązani są wykonywać swoje zadania z uwzględnieniem interesów Rzeczypospolitej Polskiej oraz zbiorowych i indywidualnych interesów Powiatowej Wspólnoty Samorządowej, a w swoich działaniach winni kierować się w szczególności następującymi zasadami:

 • praworządności, poszanowania Konstytucji i innych przepisów prawa,
 • dbałości o interes publiczny oraz stawiania go ponad interes osobisty,
 • gospodarności i dbałości o środki i majątek publiczny,
 • odpowiedzialności za podejmowane decyzje,
 • jawności i przejrzystości danych i informacji publicznych,
 • zachowania tajemnicy danych i informacji poufnych,
 • obiektywizmu, bezstronności i bezinteresowności,
 • uczciwości, rzetelności i sumienności,
 • godnego zachowania oraz uprzejmości i życzliwości w kontaktach międzyludzkich,
 • solidarności społecznej i obywatelskiej,
 • sprawiedliwości w rozstrzyganiu konfliktów,

Oświata link

Oświata Kultura i Sport

Z życia szkół i placówek
Doradztwo zawodowe
Profilaktyka szkolna
Warmińsko-Mazurskie dni rodziny
Wykaz szkół i placówek oświatowych

linkuje cały box

Rozwój lokalny

Perspektywa finansowa 2014-2020
Zrealizowane projekty 2007-2013
Dokumenty strategiczne

Strefa interesanta link

Strefa Interesanta

Powiatowy Rzecznik Konsumetów
PCPR
Powiatowy Urząd Pracy
Konsultacje Społeczne
Poradnik Interesanta

 bip logo 2

Powiat społecznościowy

Dołącz do nas i Ty!

super powiat3

logo2019logo zpp Zachodniomazurska Lokalna Organizacja Turystyczna

Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna 

Port Lotniczy Olsztyn-Mazury

 

Pliki cookies i Polityka Prywatności

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.