Drukuj

Skład Rady Powiatu - VI Kadencja 2018-2023

 1. Błaszkiewicz Waldemar
 2. Dakowska Jolanta
 3. Dziubińska Elżbieta
 4. Gazda Waldemar
 5. Husar Marek
 6. Kacprzyk Jan
 7. Marchlewicz Jan
 8. Mazur Beata
 9. Michalak Agnieszka
 10. Munje Artur
 11. Orzechowski Stanisław
 12. Ostas Grażyna
 13. Purzycki Bogdan
 14. Struk Dariusz
 15. Strzylak Piotr
 16. Szczurowska Ewa
 17. Szeluga Stanisław
 18. Tomasz Alicja
 19. Waszczyszyn Andrzej
 20. Wiczkowski Andrzej
 21. Winnicki Edmund
 22. Zabłocki Zbigniew
 23. Żynda Krzysztof

KOMISJA REWIZYJNA

 1. Jolanta Dakowska - Przewodnicząca
 2. Agnieszka Michalak - Członek
 3. Artur Munje - Członek
 4. Dariusz Struk - Członek
 5. Stanisław Szeluga - Członek

KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH, PORZĄDKU PUBLICZNEGO I ZDROWIA

 1. Stanisław Szeluga - Przewodniczący
 2. Marek Husar - Członek
 3. Jan Kacprzyk - Członek
 4. Stanisław Orzechowski - Członek
 5. Piotr Strzylak - Członek

KOMISJA BUDŻETU I GOSPODARKI

 1. Alicja Tomasz - Przewodnicząca
 2. Waldemar Gazda - Członek
 3. Beata Mazur - Członek
 4. Agnieszka Michalak - Członek
 5. Andrzej Wiczkowski - Członek

KOMISJA ROLNICTWA, ŚRODOWISKA I GEODEZJI

 1. Jan Marchlewicz - Przewodniczący
 2. Ewa Szczurowska - Członek
 3. Jan Kacprzyk - Członek
 4. Grażyna Ostas - Członek
 5. Zbigniew Zabłocki - Członek

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY I SPORTU

 1. Elżbieta Dziubińska - Przewodnicząca
 2. Waldemar Błaszkiewicz - Członek
 3. Jolanta Dakowska - Członek
 4. Krzysztof Żynda - Członek

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

 1. Artur Munje - Przewodniczący
 2. Jan Marchlewicz - Członek
 3. Bogdan Purzycki - Członek
 4. Zbigniew Zabłocki - Członek
 5. Krzysztof Żynda - Członek