Drukuj
Wiczkowski Andrzej - Przewodniczący - Starosta Ostródzki
Kacprzyk Jan - Wiceprzewodniczący - Wicestarosta
Ostas Grażyna - Członek Zarządu Powiatu
Strzylak Piotr - Członek Zarządu Powiatu
Husar Marek - Członek Zarządu Powiatu