Drukuj

uokRynek rolniczy znajduje się pod stałą obserwacją Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dzięki ustawie o przewadze kontraktowej, która weszła w życie w lipcu 2017 r.,UOKiK może chronić mniejsze podmioty na rynku rolno-spożywczym przed nieuczciwymi działaniami ze strony dużych spółek. ...»