Drukuj

Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki ogłasza nabór wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w ramach następujących zakresów: podejmowanie działalności gospodarczej oraz rozwijanie działalności gospodarczej.

Termin składania wniosków: od 24 październik 2016 r. do 18 listopada 2016 r.
Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki, ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta.

Więcej informacji w zakładkach:
- podejmowanie działalności gospodarczej;
- rozwijanie działalności gospodarczej;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje o unijnych źródłach finansowania, z których w latach 2014-2020 mogą korzystać przedsiębiorcy, można uzyskać w Serwisie Informacyjnym Ministerstwa Rozwoju Regionalnego: www.funduszeeuropejskie.gov.pl 

Szczegółowe informacje nt. wszystkich programów unijnych w okresie programowania 2014-2020 dostępne są w Serwisie Informacyjnym Ministerstwa Rozwoju Regionalnego www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wszystkie-serwisy-programow

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Konkurs na wdrażanie rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu - nabór III

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na projekty wdrażające rozwiązania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Jego celem jest udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej na realizację działań projektowych. Społeczna odpowiedzialność biznesu rozumiana jest jako podejmowanie przez przedsiębiorcę rozwiązań uwzględniających aspekty społeczne i środowiskowe w ramach prowadzonej przez niego działalności.

Wnioski o udzielenie wsparcia można składać od 11.01.2016 r. do 08.02.2016 r. do godz. 16:30.

Więcej informacji o konkursie tutaj.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • OGŁOSZENIE O KONKURSIE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach:
Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw"
Poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej"
Nabór wniosków od 22 października 2015 r. do 31 marca 2016 r.
 

Więcej informacji o konkursie tutaj.


  • OGŁOSZENIE O KONKURSIE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach:
Etapu I Działania 1.4 „Wzór na konkurencję"
Nabór wniosków od 20 października do 30 grudnia 2015 r.
 

Więcej informacji o konkursie tutaj.