krajobraz pochylnia1 pomost

Informacje bieżące

Mój prąd z dodatkowym budżetem 100 mln zlChoć nabór wniosków w programie „Mój Prąd” trwa jeszcze do 18 grudnia br., to wnioskodawcy już wyczerpali miliardową pulę dotacji na mikroinstalacje fotowoltaiczne. Ale jest dobra wiadomość: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie zamyka naboru i dokłada dodatkowe 100 mln zł na inwestycje w produkcję energii elektrycznej z prosumenckich instalacji PV o mocy 2-10 kW.

beznazwy 1Przedsiębiorco. Sprzedajesz bądź rozwijasz innowacyjny produkt/usługę? Sprawdź jak inni zarządzają innowacjami w swoich firmach i ucz się na ich doświadczeniach. Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie zaprasza przedsiębiorstwa z woj. Warmińsko-mazurskiego do udziału w badaniu innowacyjności. Badanie innowacyjności to usługa Enhancement of Innovation Management Capacity (EIMC) realizowana bezpłatnie dla sektora MŚP w ramach projektu Key Account Managament.

baner1Aż 2,5 mld złotych przewidziała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ogłoszonym właśnie naborze „Dotacje na kapitał obrotowy”. Ma być on wsparciem na utrzymanie działalności dla przedsiębiorców, którzy na skutek pandemii COVID-19 znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Wnioski można składać od 15 czerwca.

znak jakosci logoMinister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne, a także jednostki samorządu terytorialnego do udziału w konkursie o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020. Konkurs ma na celu wyróżnienie tych podmiotów, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem. Nabór wniosków odbywa się za pomocą generatora dostępnego na stronie: www.znakjakosci.mrpips.gov.pl i trwa do 31 lipca 2020 r.

frontMinisterstwo Cyfryzacji ogłosiło 1 kwietnia br. start programu „Zdalna szkoła”. Umożliwia on samorządom zakup komputerów i tabletów do szkół ze środków finansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Całkowity budżet programu wynosił ponad 180 milionów złotych. Powiat Ostródzki również przystąpił do programu. Na zakup sprzętu przez powiaty przeznaczone było 100 tys. złotych. W ramach przystąpienia do programu nie były potrzeby wnoszenia wkładu własnego.

Oświata link

Oświata Kultura i Sport

Z życia szkół i placówek
Doradztwo zawodowe
Profilaktyka szkolna
Warmińsko-Mazurskie dni rodziny
Wykaz szkół i placówek oświatowych

linkuje cały box

Rozwój lokalny

Perspektywa finansowa 2014-2020
Zrealizowane projekty 2007-2013
Dokumenty strategiczne

Strefa interesanta link

Strefa Interesanta

Powiatowy Rzecznik Konsumetów
PCPR
Powiatowy Urząd Pracy
Konsultacje Społeczne
Poradnik Interesanta

 bip logo 2

Powiat społecznościowy

Dołącz do nas i Ty!

super powiat3

logo2019logo zpp

 zlot

 WARMIA