krajobraz pochylnia1 pomost

logo rysNarodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków w ramach programu RYŚ. Celem programu jest zmniejszenie emisji CO2 oraz pyłów w wyniku poprawy efektywności wykorzystania energii w istniejących jednorodzinnych budynkach mieszkalnych.

Program promuje ideę energooszczędności w gospodarstwach domowych, ma również na celu podnoszenie świadomość ekologicznej polskich rodzin. Narodowy Fundusz ma nadzieję, że wdrożenie programu Ryś wpłynie na rozwój rynku dostawców urządzeń i usług oraz zwiększenie liczby miejsc pracy w tym sektorze.
 
Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe (w tym fundacje, stowarzyszenia, kościoły, związki wyznaniowe), posiadające prawo własności do jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Przez jednorodzinny budynek mieszkalny należy rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, przeznaczony i wykorzystywany na cele mieszkaniowe, co najmniej w połowie powierzchni całkowitej.
 
Dofinansowanie oferowane w programie Ryś obejmuje wykonanie prac termoizolacyjnych, modernizację instalacji wewnętrznych i wymianę źródeł ciepła. Finansowane są następujące prace remontowe:
 
Grupa I. Prace termoizolacyjne
1. Ocieplenie ścian zewnętrznych;
2. Ocieplenie dachu / stropodachu;
3. Ocieplenie podłogi na gruncie / stropu nad nieogrzewaną piwnicą;
4. Wymiana okien, drzwi zewnętrznych, bramy garażowej.
 
Grupa II. Instalacje wewnętrzne
1. Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła;
2. Instalacja wewnętrzna ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
 
Grupa III. Wymiana źródeł ciepła, zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej
1. Instalacja kotła kondensacyjnego;
2. Instalacja węzła cieplnego;
3. Instalacja kotła na biomasę;
4. Instalacja pompy ciepła;
5. Instalacja kolektorów słonecznych.
 
 
Źródło informacji: Piotr Szerszeń
 

Oświata link

Oświata Kultura i Sport

Z życia szkół i placówek
Doradztwo zawodowe
Profilaktyka szkolna
Warmińsko-Mazurskie dni rodziny
Wykaz szkół i placówek oświatowych

linkuje cały box

Rozwój lokalny

Perspektywa finansowa 2014-2020
Zrealizowane projekty 2007-2013
Dokumenty strategiczne

Strefa interesanta link

Strefa Interesanta

Powiatowy Rzecznik Konsumetów
PCPR
Powiatowy Urząd Pracy
Konsultacje Społeczne
Poradnik Interesanta

 bip logo 2

Powiat społecznościowy

Dołącz do nas i Ty!

super powiat3

logo2019logo zpp

 zlot

 WARMIA