krajobraz pochylnia1 pomost

frrlFundacja Rozwoju Regionu Łukta niebawem rozpocznie kolejny nabór wniosków o udzielenie pożyczki w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

 
 
 
Pożyczki udzielane będą na warunkach rynkowych oraz korzystniejszych niż rynkowe z pomocą de minimis:

• maksymalna kwota pożyczki – do 100 000 PLN,
• oprocentowanie w ramach pomocy de minimis 0%
• prowizja za udzielenie pożyczki - 0%,
• maksymalny okres pożyczkowy – 60 miesięcy,
• maksymalny okres karencji w spłacie rat kapitałowych – 6 miesięcy,
• bez obowiązku wniesienia wkładu własnego
• obowiązkową formą zabezpieczenia jest weksel in blanco,
• pozostałe zabezpieczenie mogą stanowić: hipoteka, poręczenie osób trzecich, przeniesienie własności rzeczy na zabezpieczenie (przewłaszczenie), cesja wierzytelności, inne przewidziane prawem zabezpieczenie.

Więcej informacji na stronie: http://www.frrl.org.pl/polska-wschodnia/

Źródło informacji: Marta Kopańko-Zalewska
 

Oświata link

Oświata Kultura i Sport

Z życia szkół i placówek
Doradztwo zawodowe
Profilaktyka szkolna
Warmińsko-Mazurskie dni rodziny
Wykaz szkół i placówek oświatowych

linkuje cały box

Rozwój lokalny

Perspektywa finansowa 2014-2020
Zrealizowane projekty 2007-2013
Dokumenty strategiczne

Strefa interesanta link

Strefa Interesanta

Powiatowy Rzecznik Konsumetów
PCPR
Powiatowy Urząd Pracy
Konsultacje Społeczne
Poradnik Interesanta

 bip logo 2

Powiat społecznościowy

Dołącz do nas i Ty!

super powiat3

logo2019logo zpp

 zlot

 WARMIA