Drukuj

frrlFundacja Rozwoju Regionu Łukta niebawem rozpocznie kolejny nabór wniosków o udzielenie pożyczki w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

 
 
 
Pożyczki udzielane będą na warunkach rynkowych oraz korzystniejszych niż rynkowe z pomocą de minimis:

• maksymalna kwota pożyczki – do 100 000 PLN,
• oprocentowanie w ramach pomocy de minimis 0%
• prowizja za udzielenie pożyczki - 0%,
• maksymalny okres pożyczkowy – 60 miesięcy,
• maksymalny okres karencji w spłacie rat kapitałowych – 6 miesięcy,
• bez obowiązku wniesienia wkładu własnego
• obowiązkową formą zabezpieczenia jest weksel in blanco,
• pozostałe zabezpieczenie mogą stanowić: hipoteka, poręczenie osób trzecich, przeniesienie własności rzeczy na zabezpieczenie (przewłaszczenie), cesja wierzytelności, inne przewidziane prawem zabezpieczenie.

Więcej informacji na stronie: http://www.frrl.org.pl/polska-wschodnia/

Źródło informacji: Marta Kopańko-Zalewska