krajobraz pochylnia1 pomost
herb10 listopada 2011 r., w sali reprezentacyjnej ostródzkiego zamku podpisano uroczyście umowę partnerską pomiędzy Powiatem Ostródzkim a Rejonem Nadwirna z Ukrainy. Przedstawiciele samorządów spotykali się kilkakrotnie wcześniej, m.in.: podczas Międzynarodowego Forum  Gospodarczego w Ostródzie i targów turystycznych w Kijowie. W sierpniu 2011 r. delegacja Powiatu Ostródzkiego uczestniczyła w uroczystych obchodach Dnia Niepodległości Ukrainy na zaproszenie władz Rejonu Nadwirna. Reprezentanci Powiatu Ostródzkiego zapoznali się wówczas ze specyfiką funkcjonowania samorządowej jednostki ukraińskiej szczebla powiatowego, która róźni się zdecydowanie od samorządu polskiego.
rejon 5Podczas spotkań i rozmów uzgodniono ramy współpracy i zakres tematyczny umowy partnerskiej, w której Strony zobowiązały się współpracować w dziedzinie samorządu terytorialnego poprzez m.in.: wymianę doświadczeń dotyczących samorządności na szczeblu powiatowo-rejonowym, wzajemną pomoc w budowie społeczeństwa obywatelskiego, organizowanie różnych wspólnych działań, imprez i spotkań, w których będą uczestniczyć grupy mieszkańców z obu krajów a także wspieranie wymiany turystycznej.
 
Do pobrania:
 
 

Oświata link

Oświata Kultura i Sport

Z życia szkół i placówek
Doradztwo zawodowe
Profilaktyka szkolna
Warmińsko-Mazurskie dni rodziny
Wykaz szkół i placówek oświatowych

linkuje cały box

Rozwój lokalny

Perspektywa finansowa 2014-2020
Zrealizowane projekty 2007-2013
Dokumenty strategiczne

Strefa interesanta link

Strefa Interesanta

Powiatowy Rzecznik Konsumetów
PCPR
Powiatowy Urząd Pracy
Konsultacje Społeczne
Poradnik Interesanta

 bip logo 2

Powiat społecznościowy

Dołącz do nas i Ty!

super powiat3

logo2019logo zpp

 zlot

 WARMIA