Drukuj
herb10 listopada 2011 r., w sali reprezentacyjnej ostródzkiego zamku podpisano uroczyście umowę partnerską pomiędzy Powiatem Ostródzkim a Rejonem Nadwirna z Ukrainy. Przedstawiciele samorządów spotykali się kilkakrotnie wcześniej, m.in.: podczas Międzynarodowego Forum  Gospodarczego w Ostródzie i targów turystycznych w Kijowie. W sierpniu 2011 r. delegacja Powiatu Ostródzkiego uczestniczyła w uroczystych obchodach Dnia Niepodległości Ukrainy na zaproszenie władz Rejonu Nadwirna. Reprezentanci Powiatu Ostródzkiego zapoznali się wówczas ze specyfiką funkcjonowania samorządowej jednostki ukraińskiej szczebla powiatowego, która róźni się zdecydowanie od samorządu polskiego.
rejon 5Podczas spotkań i rozmów uzgodniono ramy współpracy i zakres tematyczny umowy partnerskiej, w której Strony zobowiązały się współpracować w dziedzinie samorządu terytorialnego poprzez m.in.: wymianę doświadczeń dotyczących samorządności na szczeblu powiatowo-rejonowym, wzajemną pomoc w budowie społeczeństwa obywatelskiego, organizowanie różnych wspólnych działań, imprez i spotkań, w których będą uczestniczyć grupy mieszkańców z obu krajów a także wspieranie wymiany turystycznej.
 
Do pobrania:
Umowa Partnerska - Rejon Nadwirniański