sciezka2_copy statek_przy_molo_copy panorama_copy porownanie_copy

Współpraca Powiatu Ostródzkiego z Rejonem Prawdinsk w Obwodzie Kaliningradzkim (Federacja Rosyjska)

 
prawdinsk14 maja 2004 r., w urzędzie administracji rejonu Prawdinsk w Obwodzie Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej Starosta Ostródzki i "Głowa" rejonu, w obecności przedstawiciela gubernatora obwodu i Konsula Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Kaliningradzie, podpisali umowę o współpracy partnerskiej pomiędzy powiatem ostródzkim, a rejonem Prawdinsk. Strony zobowiązały się stwarzać niezbędne warunki do rozwoju współpracy we wszystkich sferach życia dlapodpisanie umowy1 wzajemnego pożytku na równoprawnych i dobrosąsiedzkich zasadach, rozwijać współpracę organów lokalnych samorządów różnych szczebli, sprzyjając nawiązywaniu stałych kontaktów między administracjami gmin i okręgów wiejskich. Umowa dość szczegółowo określa cele, zadania i pola współpracy partnerskiej.
Formy realizacji współdziałania:
  1. wymiana doświadczeń w samorządności na szczeblu powiatowo-rejonowym i wspieranie wymiany doświadczeń na szczeblu gmin okręgów wiejskich;
  2. wymiana informacji o prawie wewnętrznym każdej ze Stron, o aktach prawa miejscowego, w szczególności regulujących działalność organów samorządowych; zadania jednostek samorządowych, ich struktury, zarządzanie i organizację administracji;
  3. organizowanie wspólnych posiedzeń organów samorządowych, wg specjalnie na te okazje, uzgodnionych zasad;
  4. wspólne organizowanie szkoleń dla pracowników, radnych i deputowanych obu jednostek samorządowych;
  5. organizowanie wzajemnych wizyt radnych, deputowanych i pracowników organów samorządowych;
  6. wzajemna pomoc w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego.
Strony zobowiązały się inicjować i popierać wymianę wszelkich delegacji organizacji pozarządowych i nieoficjalnych grup społecznych oraz osób z różnych dziecin życia obu jednostek administracyjnych poprzez:
  • wspieranie współpracy i bezpośrednich kontaktów między organizacjami i instytucjami kultury, nauki, oświaty, sportu ochrony zdrowia raz pomocy społecznej;
  • organizowanie różnych wspólnych działań, imprez i spotkań, w których będą uczestniczyć grupy mieszkańców z obu Stron;
  • wspieranie wymiany turystycznej;
  • wymianę doświadczeń na polu walki z narkomanią w pracy z młodzieżą.
Do pobrania:
 

Oświata link

Oświata Kultura i Sport

Z życia szkół i placówek
Doradztwo zawodowe
Profilaktyka szkolna
Warmińsko-Mazurskie dni rodziny
Wykaz szkół i placówek oświatowych

linkuje cały box

Rozwój lokalny

Perspektywa finansowa 2014-2020
Zrealizowane projekty 2007-2013
Dokumenty strategiczne

Strefa interesanta link

Strefa Interesanta

Powiatowy Rzecznik Konsumetów
PCPR
Powiatowy Urząd Pracy
Konsultacje Społeczne
Poradnik Interesanta

 bip logo 2

Powiat społecznościowy

Dołącz do nas i Ty!

logo ranking 2015

  zwiazek powiatow

WARMIA

zlot

szesnastka

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. RODO Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Szanowni Państwo,
Informujemy, że Starostwo Powiatowe w Ostródzie na swoich stronach internetowych i społecznościowych oraz w drukowanych publikatorach umieszcza zdjęcia oraz materiały filmowe, dokumentujące różnego rodzaju imprezy i wydarzenia publiczne, kulturalne, sportowe, rekreacyjne, społeczne itp., dotyczące realizacji przez Powiat Ostródzki jego zadań i projektów, na których uwidaczniane są wizerunki osób uczestniczących w takich wydarzeniach.
Z uwagi na obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych i spoczywający na Starostwie Powiatowym w Ostródzie (jako administratorze przetwarzającym dane osobowe obejmujące wizerunek osób fizycznych) obowiązek przetwarzania takich danych osobowych zgodnie z prawem, informujemy, że przysługuje Państwu prawo zwrócenia się do administratora z żądaniem usunięcia każdego materiału, na którym został utrwalony Państwa wizerunek lub jego zmodyfikowania w kierunku uniemożliwiającym Państwa identyfikację, jeżeli nie wyrażacie Państwo zgody na jego przetwarzanie i przechowywanie. Z żądaniem takim możecie Państwo zwrócić się listownie lub drogą elektroniczną na adresy powszechnie dostępne na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Ostródzie.