Drukuj

umowaherb9 czerwca 2010 roku  w sali reprezentacyjnej ostródzkiego zamku odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia pomiędzy Powiatem Ostródzkim a Wspólnotą Powiatową Kreisgemeinschaft Osterode Ostpreussen. Umowę podpisali: Starosta Ostródzki - Włodzimierz Brodiuk i Przewodniczący Wspólnoty Kreisgemeinschaft Osterode Ostpreussen - Dieter Gasser. Współorganizatorem uroczystości był Przewodniczący Związku Stowarzyszeń Niemieckich Warmi i Mazur - Henryk Hoch. Wśród zaproszonych gości był, m.in., Konsul Generalny Republiki  Federalnej Niemiec w Gdańsku - Joachim Bleicker oraz wielu samorządowców z terenu powiatu. Po parafowaniu  dokumentu odbył się koncert Zamkowego Chóru Kameralnego  pod dyrekcją Pana Andrzeja Kowalskiego.

 
 
Do pobrania:
umowa partnerska - Kreisgemeinschaft