budynek_starostwa statek_pochylnia_3 rycerze1 drzewa2

STAROSTWO POWIATOWE

W OSTRÓDZIE

STATEK NA POCHYLNI

POPŁYŃ!

GRUNWALD

PRZEŻYJ!

MAZURY ZACHODNIE

ODKRYJ!

Aktualności

Uczniowie Szkoły Branżowej I Stopnia w Miłakowie wyruszyli w Polskę…

W ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” Powiat Ostródzki na mocy podpisanego w miesiącu maju br. porozumienia z Ministerstwem Edukacji i Nauki otrzymał dotację celową na organizację 2 wycieczek szkolnych na kwotę 16 440,00 zł przy udziale własnym w wysokości 20% wartości przedsięwzięcia. Celem dofinansowania było uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Więcej…

XXX sesja Rady Powiatu w Ostródzie

28 czerwca br. podczas XXX sesji Rady Powiatu w Ostródzie, po rozpatrzeniu Raportu o stanie powiatu, Zarządowi Powiatu udzielone zostało wotum zaufania. Rada Powiatu zatwierdziła również sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok oraz podjęła uchwałę o udzieleniu Zarządowi Powiatu absolutorium za 2021 rok z tytułu wykonania budżetu.

Więcej…

Powiatowe zakończenie roku szkolnego 2021/2022

24 czerwca w Zespole Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Ostródzie odbyła się powiatowa uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego. W akademii uczestniczyli: Jan Kacprzyk – Wicestarosta, Piotr Strzylak – członek Zarządu Powiatu w Ostródzie, Paweł Muszyński – Dyrektor ZSR im. W. Witosa w Ostródzie, Sylwia Bartnicka – wicedyrektor szkoły oraz zaproszeni goście: radni Rady Powiatu w Ostródzie, przedstawiciele związków zawodowych, przedstawiciele Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców, dyrektorzy szkół i placówek Powiatu Ostródzkiego oraz uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły.

Więcej…

Oświata link

Oświata Kultura i Sport

Z życia szkół i placówek
Doradztwo zawodowe
Profilaktyka szkolna
Warmińsko-Mazurskie dni rodziny
Wykaz szkół i placówek oświatowych

linkuje cały box

Rozwój lokalny

Perspektywa finansowa 2014-2020
Zrealizowane projekty 2007-2013
Dokumenty strategiczne

Strefa interesanta link

Strefa Interesanta

Powiatowy Rzecznik Konsumetów
PCPR
Powiatowy Urząd Pracy
Konsultacje Społeczne
Poradnik Interesanta

 bip logo 2

Powiat społecznościowy

Dołącz do nas i Ty!

super powiat3

logo2019logo zpp

 zlot

 WARMIA

link który linkuje cały box

Poznaj Powiat

POŁOŻENIE

Sprawdź gdzie dokładnie znajduje się nasz powiat na mapie Polski.

Ostrzeżenia Meteorologiczne

No result...