krajobraz pochylnia1 pomost

Deklaracja dostępności Strona internetowa Starostwa Powiatowego w Ostródzie

Starostwo Powiatowe w Ostródzie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Starostwa Powiatowego w Ostródzie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych. Napisy są dodawane sukcesywnie do starszych filmów.
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, DOC, XLS z niepoprawnią logiczną strukturą dokumentu, redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny, ze wsparciem eksperta zewnętrznego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: Koordynatorem ds. dostępności – p. Izabelą Więckowską
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48 89 642 98 91

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub elementu strony wskazanej w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony.

Skarga powinna zawierać:

 • imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego skargę,
 • adres (wskazanie miejscowości, ulicy, nr domu i mieszkania) wnoszącego skargę,
 • treść skargi lub wniosku (treść może być wyrażona w sposób dowolny, przy czym istotne jest, aby można było na jej podstawie ustalić przedmiot skargi).

Skargę niezawierającą imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego skargę pozostawia się bez rozpoznania. Skargę można złożyć do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną:

 • Organ nadzorujący: Starosta Ostródzki
 • Adres: Starostwo Powiatowe w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 89 642 98 00

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Starostwo Powiatowe w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda.

Budynek Starostwa Powiatowego w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda:

 • Wejście główne do budynku Starostwa Powiatowego w Ostródzie dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu - w tym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (platforma schodowa dla osób niepełnosprawnych),
 • Budynek wyposażony jest w windę, przystosowaną do przewozu osób niepełnosprawnych,
 • Przy drzwiach znajduje się dzwonek, którym osoba powiadamia pracownika o swojej obecności,
 • Pracownik kancelarii ogólnej obsługuje platformę schodową oraz przeprowadza wstępną rozmowę z osobą niepełnosprawną w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy, następnie udziela dalszych instrukcji odnośnie kierunku poruszania się po Urzędzie (wskazuje windę, numer kondygnacji oraz pokoju który jest w zainteresowaniu osoby niepełnosprawnej). Dodatkowo powiadamia, właściwego do załatwienia sprawy pracownika odpowiedniego wydziału lub sekretariat instytucji, mającej siedzibę w gmachu Urzędu,
 • Każdy pracownik urzędu, niezależnie od ustalonej procedury obsługi osób niepełnosprawnych, ma obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej,
 • Wejście do budynku od strony budynku Centrum Użyteczności Publicznej wyposażone we wjazd z poziomu zero oraz drzwi otwierane automatycznie.

Budynek Urzędu Miejskiego w Morągu (filia zamiejscowa Starostwa Powiatowego w Ostródzie), ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morąg:

 • Wejście główne do budynku Urzędu Miejskiego w Morągu dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu - w tym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd oraz platforma schodowa dla osób niepełnosprawnych)
 • Przy drzwiach znajduje się dzwonek, którym osoba powiadamia pracownika o swojej obecności
 • Budynek nie jest wyposażony w windę
 • Pracownik urzędu obsługuje platformę schodową oraz przeprowadza wstępną rozmowę z osobą niepełnosprawną w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy, następnie udziela dalszych instrukcji oraz powiadamia właściwego do załatwienia sprawy pracownika odpowiedniego wydziału lub sekretariat instytucji, mającej siedzibę w gmachu Urzędu
 • Każdy pracownik urzędu, niezależnie od ustalonej procedury obsługi osób niepełnosprawnych, ma obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej

Budynek Centrum Użyteczności Publicznej, ul. Jana III Sobieskiego 9, 14-100 Ostróda:

 • Wejście główne do budynku Centrum Użyteczności Publicznej dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu - w tym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
 • Budynek wyposażony jest w windę, przystosowaną do przewozu osób niepełnosprawnych
 • Każdy pracownik urzędu, niezależnie od ustalonej procedury obsługi osób niepełnosprawnych, ma obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Na stronie internetowej można korzystać z następujących skrótów klawiaturowych:

 • TAB - przejście do następnej pozycji
 • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniej pozycji
 • ENTER - przejście do podrzędnej pozycji lub wybór pozycji
 • STRZAŁKA GÓRA/DÓŁ - nawigowanie po pozycjach w zakresie jednego poziomu i przesuwanie strony góra / dół
 • SPACJA - wybór pozycji
 • ESCAPE - powrót do nadrzędnej pozycji

Strona Starostwa Powiatowego w Ostródzie zawiera następujące ułatwienia:

 • moduł wyszukiwania
 • focus wokół elementów nawigacyjnych
 • wyróżniony kontrast odnośników
 • ScrennReader / Czytaj - Pauza/Wznów - Zatrzymaj
 • Zmiana wielkości czcionki
 • Czcionki dla dyslektyków
 • Odcienie szarości
 • Powiększony kursor
 • Przejście do treści
 • Odstępy między tekstami
 • Wysoki kontrast

Odnośnik / link do informacji o możliwości korzystania z usług tłumacza języka migowego w Starostwie Powiatowym w Ostródzie.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Oświata link

Oświata Kultura i Sport

Z życia szkół i placówek
Doradztwo zawodowe
Profilaktyka szkolna
Warmińsko-Mazurskie dni rodziny
Wykaz szkół i placówek oświatowych

linkuje cały box

Rozwój lokalny

Perspektywa finansowa 2014-2020
Zrealizowane projekty 2007-2013
Dokumenty strategiczne

Strefa interesanta link

Strefa Interesanta

Powiatowy Rzecznik Konsumetów
PCPR
Powiatowy Urząd Pracy
Konsultacje Społeczne
Poradnik Interesanta

 bip logo 2

Powiat społecznościowy

Dołącz do nas i Ty!

super powiat3

logo2019logo zpp Zachodniomazurska Lokalna Organizacja Turystyczna

Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna 

Port Lotniczy Olsztyn-Mazury

 

Pliki cookies i Polityka Prywatności

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.