krajobraz pochylnia1 pomost

Aktualności

Herb Powiatu OstródzkiegoUznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży. CUP dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Ostródzkiego. Organizacja zajęć edukacyjnych, rozwojowych, aktywizujących” przez Instytut Bezpieczeństwa i Obrony Narodowej, adres: 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 9/238 na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) zamieszcza się ofertę w BIP Starostwa Powiatowego w Ostródzie, na tablicy informacyjnej CUP w Ostródzie oraz na stronie internetowej Powiatu Ostródzkiego www.powiat.ostroda.pl.

Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w OstródzieKomisja Konkursowa powołana Uchwałą Zarządu Powiatu w Ostródzie Nr 106/332/2021, z dnia 18.06.2021 r., na posiedzeniu w dniu 12.07.2021 r. rozpatrzyła oferty złożone na realizację zadania z zakresu świadczenia usług opieki wytchnieniowej. Komisja Konkursowa pozytywnie oceniła obie oferty w wyniku czego Zarząd Powiatu postanowił podzielić kwotę zawartą w ogłoszeniu.

Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w OstródzieKomisja Konkursowa powołana Uchwałą Zarządu Powiatu w Ostródzie Nr 106/331/2021, z dnia 18.06.2021 r., na posiedzeniu w dniu 12.07.2021 r. rozpatrzyła oferty złożone na realizację zadania z zakresu świadczenia usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Komisja Konkursowa pozytywnie oceniła obie oferty w wyniku czego Zarząd Powiatu postanowił podzielić kwotę zawartą w ogłoszeniu.

Logo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji RolnictwaMinister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13e ust. 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn.zm.) informuje, że od dnia 6.08.2021 r. do dnia 27.08.2021 r. producenci rolni, którzy prowadzą gospodarstwo rolne, w którym utrzymywane są świnie – mogą składać wnioski o udzielenie pomocy o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie na refundację 50% wydatków poniesionych w danym roku kalendarzowym.

Herb Powiatu OstródzkiegoStarosta Ostródzki ogłasza II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości rolnej położonej w obrębie Ornowo, w gm. Ostróda, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 161/5 o pow. 1,6701 ha, uregulowanej w księdze wieczystej nr KW EL1O/00051192/7, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Oświata link

Oświata Kultura i Sport

Z życia szkół i placówek
Doradztwo zawodowe
Profilaktyka szkolna
Warmińsko-Mazurskie dni rodziny
Wykaz szkół i placówek oświatowych

linkuje cały box

Rozwój lokalny

Perspektywa finansowa 2014-2020
Zrealizowane projekty 2007-2013
Dokumenty strategiczne

Strefa interesanta link

Strefa Interesanta

Powiatowy Rzecznik Konsumetów
PCPR
Powiatowy Urząd Pracy
Konsultacje Społeczne
Poradnik Interesanta

 bip logo 2

Powiat społecznościowy

Dołącz do nas i Ty!

super powiat3

logo2019logo zpp

 zlot

 WARMIA

Podobne:

Pliki cookies i Polityka Prywatności

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.