krajobraz pochylnia1 pomost

Aktualności

181x180 herb powiatuW związku z rozpoczęciem prac nad projektem „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Ostródzkiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego Na Rok 2021” zapraszam Organizacje Pozarządowe i Podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688) do składania proponowanych zadań publicznych.

1Oddano do użytku kolejną drogę powiatową, której przebudowę dofinansowano ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Przebudowa dotyczyła odcinka drogi w miejscowości Liksajny (Nr 1192N). W ramach zadania na długości 1,4 km ułożono nową nawierzchnię bitumiczną, wybudowano chodnik, wykonano peron dla wysiadających, utwardzono pobocza, przebudowano istniejące odwodnienie, przepusty i zjazdy oraz zastosowano nowe oznakowanie pionowe i poziome.

wystawa pt. światy równoległe plakatArtyści: Bartek J. Niewiadomski i Małgorzata Olewińska zapraszają na wystawę malarstwa i grafiki pt. "Światy równoległe" pod patronatem Starosty Ostródzkiego Andrzeja Wiczkowskiego, która odbędzie się dnia 7 sierpnia 2020 roku (piątek) o godz. 19.00 w Centrum Użyteczności Publicznej, ul. Jana III Sobieskiego 9, 14-100 Ostróda. W swoich dziełach artyści skupiają się na „Ikonach cywilizacji”, „Ikonach popkultury”. Będziemy mogli zobaczyć Jacka Nicholsona, Ninę Simone, ale również Sophię Loren, czy Ennio Morricone.

pcprZarząd powiatu w Ostródzie ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na świadczenie usług opieki wytchnieniowej. Komisja konkursowa powołana uchwałą zarządu powiatu w Ostródzie nr 58/187/2020, z dnia 29.06.2020 r., na posiedzeniu w dniu 23.07.2020 r. Rozpatrzyła oferty złożone na realizację zadania z zakresu świadczenia usług opieki wytchnieniowej.

plakat konkursowy mój zdrowy chlebPowiat Ostródzki wybrał się z wizytą do prawdziwych ekspertów od tradycyjnego domowego chleba czyli do Pań z Koła Gospodyń Wiejskich „Luba” w Lubajnach w poszukiwaniu zdrowego, naturalnego wypieku. W ramach trwającej kampanii E-ZDROWE L@TO, na kanale Facebook Powiatu Ostródzkiego organizowany jest konkurs pn. „Mój zdrowy chleb”, który ma na celu propagowanie zdrowej, ekologicznej żywności, a także upowszechnienie zasad zdrowego odżywiania.

Oświata link

Oświata Kultura i Sport

Z życia szkół i placówek
Doradztwo zawodowe
Profilaktyka szkolna
Warmińsko-Mazurskie dni rodziny
Wykaz szkół i placówek oświatowych

linkuje cały box

Rozwój lokalny

Perspektywa finansowa 2014-2020
Zrealizowane projekty 2007-2013
Dokumenty strategiczne

Strefa interesanta link

Strefa Interesanta

Powiatowy Rzecznik Konsumetów
PCPR
Powiatowy Urząd Pracy
Konsultacje Społeczne
Poradnik Interesanta

 bip logo 2

Powiat społecznościowy

Dołącz do nas i Ty!

logo2019logo zpp

 zlot

 WARMIA

Podobne: