krajobraz pochylnia1 pomost

Aktualności

Herb Powiatu OstródzkiegoStarosta Ostródzki podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Mielno, gmina Grunwald, oznaczonej według ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 110/2 o pow. 0,8063 ha, uregulowanej w księdze wieczystej KW Nr EL1O/00030541/6.

Herb Powiatu OstródzkiegoStarosta Ostródzki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, położonej w obrębie Rychnowo, gmina Grunwald, oznaczonej według operatu ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 127/1 o pow. 0,3560 ha, uregulowanej w księdze wieczystej KW Nr EL1O/00038261/5.

Wiatrak turbinowyStowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Telewizji Lokalnych VERITAS POLSKA, w ramach realizacji zadania publicznego Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod tytułem EKOREGION współfinansowanego przez Województwo Warmińsko-Mazurskie, przygotowało cykl materiałów filmowych, których założeniem jest edukacja ekologiczna o tematyce proekologicznej, w tym ochrona powietrza i poprawy jego jakości.

Logo Biblioteka Powiatu OstródzkiegoJesienny przegląd artystyczny, teatr stolikowy, koncerty zespołów White Hag i Studio Listopad – to propozycje Powiatowej Biblioteki Publicznej na jesienne, listopadowe wieczory. I tak 9.11 Dyskusyjny Klub Książki omawiać będzie książkę Petry Soukupovej „Najlepiej dla wszystkich”. We środę 17.11 zapraszamy na spotkanie Klubu Podróżnika „Środki Podróży”. Tym razem naszym gościem będzie Piotr Kowalczyk, dziennikarz pisma National Geografic, który opowie o sposobach podróżowania po Maroko.

Pomnik Przyrody Powiatu OstródzkiegoMinął termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu „Znajdź swój pomnik przyrody” realizowanego przez Stowarzyszenie M14Sto i Starostwo Powiatowe w Ostródzie. Przypomnijmy, że konkurs był ogłoszony w ramach projektu „Mapa poników przyrody powiatu ostródzkiego” realizowanego z grantu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Oświata link

Oświata Kultura i Sport

Z życia szkół i placówek
Doradztwo zawodowe
Profilaktyka szkolna
Warmińsko-Mazurskie dni rodziny
Wykaz szkół i placówek oświatowych

linkuje cały box

Rozwój lokalny

Perspektywa finansowa 2014-2020
Zrealizowane projekty 2007-2013
Dokumenty strategiczne

Strefa interesanta link

Strefa Interesanta

Powiatowy Rzecznik Konsumetów
PCPR
Powiatowy Urząd Pracy
Konsultacje Społeczne
Poradnik Interesanta

 bip logo 2

Powiat społecznościowy

Dołącz do nas i Ty!

super powiat3

logo2019logo zpp

 zlot

 WARMIA

Podobne: