krajobraz pochylnia1 pomost

Aktualności

pcprZarząd Powiatu w Ostródzie ogłasza otwarty konkurs ofert na prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej, w trybie i na zasadach określonych w art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz.1507 z późn. zm.) art.11 ust. 1 pkt 2, ust.2, ust. 3, ust. 4 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2020 poz. 1057). Termin składania ofert upływa dnia 20.07.2020 r. o godz. 0800.

pcprZarząd Powiatu w Ostródzie ogłasza otwarty konkurs ofert na świadczenie usług opieki wytchnieniowej finansowanej z Funduszu Solidarnościowego. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, które przeprowadzą usługę opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

arimr

 

Rolnicy, którzy w związku z wystąpieniem suszy lub powodzi w 2019 r. ponieśli straty w chowie lub hodowli ryb słodkowodnych, będą mogli ubiegać się w ARiMR o wsparcie. 1 lipca 2020 r. ruszy nabór wniosków. Można je będzie składać do 15 lipca 2020 r . w biurach powiatowych Agencji.

plakat e zdrowe ltoPo raz czwarty ruszamy z kampanią E-ZDROWE L@TO. Zależy nam na podtrzymaniu tej dobrej tradycji, natomiast w tym roku dbając o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców powiatu jak i turystów przenosimy się w przestrzeń internetową. Kampania informacyjna potrwa przez okres wakacji i będzie realizowana za pośrednictwem fanpage’a Powiatu Ostródzkiego www.facebook.com/PowiatOstrodzki.

transmisja nazywo

 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) 30 czerwca 2020 r. o godz. 1100 (uległa zmianie godzina rozpoczęcia sesji z godz. 1300 na 1100) w sali nr 112  w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 9 odbędzie się XV Sesja Rady Powiatu w Ostródzie VI kadencji. 

Oświata link

Oświata Kultura i Sport

Z życia szkół i placówek
Doradztwo zawodowe
Profilaktyka szkolna
Warmińsko-Mazurskie dni rodziny
Wykaz szkół i placówek oświatowych

linkuje cały box

Rozwój lokalny

Perspektywa finansowa 2014-2020
Zrealizowane projekty 2007-2013
Dokumenty strategiczne

Strefa interesanta link

Strefa Interesanta

Powiatowy Rzecznik Konsumetów
PCPR
Powiatowy Urząd Pracy
Konsultacje Społeczne
Poradnik Interesanta

 bip logo 2

Powiat społecznościowy

Dołącz do nas i Ty!

logo2019logo zpp

 zlot

 WARMIA

Podobne: