krajobraz pochylnia1 pomost

Aktualności

Herb Powiatu OstródzkiegoW związku z rozpoczęciem prac nad projektem „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Ostródzkiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego Na Rok 2023” zapraszam Organizacje Pozarządowe i Podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) do składania proponowanych zadań publicznych.

Prezentacja drużyn biorących udział w zawodachUczniowie szkół ponadpodstawowych naszego powiatu rywalizowali ze sobą w zawodach sportowych zorganizowanych w ramach XIII Powiatowych Dni Sportu. Wydarzenie miało miejsce w dniach 14 – 15 czerwca 2022 r. na boisku „Orlik” i szkolnej sali sportowej. Imprezę otworzyli Andrzej Wiczkowski – Starosta Ostródzki oraz Dariusz Bujak – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie. Święto sportu w Powiecie Ostródzkim było wspaniałą okazją do wręczenia przez Starostę Ostródzkiego wyróżnień ludziom oddanym różnym dziedzinom sportu.

Herb Powiatu OstródzkiegoStarosta Ostródzki ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w Ostródzie, przy ul. Olsztyńskiej, składających się z działek: nr 3 o pow. 0,2337 ha, KW Nr EL1O/00043135/1, nr 10/19 o pow. 0,0029 ha, KW Nr EL1O/00035680/7 i nr 4/1 o pow. 0,0314 ha, KW Nr EL1O/00045704/5 - stanowiącej drogę wewnętrzna (udział 1/4 części).

Herb Powiatu OstródzkiegoInformujemy, że dzień 17 czerwca 2022 r. jest dniem wolnym od pracy dla Pracowników:
- Starostwa Powiatowego w Ostródzie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie.

Zdjęcie grupowe uczestników wycieczki na pochylni BuczyniecW ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” Powiat Ostródzki na mocy podpisanego w miesiącu maju br. porozumienia z Ministerstwem Edukacji i Nauki otrzymał dotację celową na organizację 3 wycieczek szkolnych na kwotę 11 504,00 zł przy udziale własnym w wysokości 20 % wartości przedsięwzięcia. Celem dofinansowania było uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Oświata link

Oświata Kultura i Sport

Z życia szkół i placówek
Doradztwo zawodowe
Profilaktyka szkolna
Warmińsko-Mazurskie dni rodziny
Wykaz szkół i placówek oświatowych

linkuje cały box

Rozwój lokalny

Perspektywa finansowa 2014-2020
Zrealizowane projekty 2007-2013
Dokumenty strategiczne

Strefa interesanta link

Strefa Interesanta

Powiatowy Rzecznik Konsumetów
PCPR
Powiatowy Urząd Pracy
Konsultacje Społeczne
Poradnik Interesanta

 bip logo 2

Powiat społecznościowy

Dołącz do nas i Ty!

super powiat3

logo2019logo zpp

 zlot

 WARMIA

Podobne: