sciezka2_copy statek_przy_molo_copy panorama_copy porownanie_copy

Aktualności

frontDziałając na podstawie art. 54 ust. 2 w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, – tekst jednolity) dalej zwaną Ustawą ooś., Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego informuje o sporządzeniu i skierowaniu do konsultacji społecznych Prognozy oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 8 do 29 stycznia 2020 r.

sliska drogaIMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Białymstoku informuje, że na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego (powiaty: bartoszycki, braniewski, działdowski, Elbląg, elbląski, iławski, lidzbarski, nidzicki, nowomiejski, Olsztyn, olsztyński, ostródzki) mogą pojawić się opady mżawki, lokalnie marznącej. Strefa niskiego zachmurzenia i z tym możliwość opadów przesuwa się powoli w kierunku wschodnim. Temperatura gruntu będzie powoli wzrastać do około 1°C.

uwagaW związku wejściem w życie, od dnia 1 stycznia 2020 r., art 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych ustaw (Dz.U. poz. 1579), zmieniającym ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r., informujemy, że nieprzerejestrowanie pojazdu, zakupionego po 31 grudnia 2019 r., w ciągu 30 dni od daty zakupu, będzie skutkować naliczaniem kar. Szczegóły w załączniku.

transmisja nazywoNa podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511 ze zm.), zwołuję XII Sesję Rady Powiatu w Ostródzie VI kadencji, która odbędzie się 30 grudnia 2019 r. o godz. 13.00 w sali Nr 220 Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5.

frontAndrzej Wiczkowski Starosta Ostródzki, 23 grudnia 2019 r. w swoim gabinecie gościł srebrnego medalistę w brazylijskim jiu jitsu - Filipa Chełchowskiego oraz jego rodziców. Zawodnik ostródzkiej Akademii Młodego Wojownika zaprezentował wysokie umiejętności w rywalizacji BJJ zdobywając tytuł wicemistrza na Mistrzostwach Europy NAGA w Amsterdamie. Podczas spotkania Starosta Ostródzki doceniając sukces Filipa obdarował go upominkami, pogratulował chłopcu sukcesu, postawy i determinacji oraz jego rodzicom włożonej pracy, a całej trójce nieustającego ducha walki.

Oświata link

Oświata Kultura i Sport

Z życia szkół i placówek
Doradztwo zawodowe
Profilaktyka szkolna
Warmińsko-Mazurskie dni rodziny
Wykaz szkół i placówek oświatowych

linkuje cały box

Rozwój lokalny

Perspektywa finansowa 2014-2020
Zrealizowane projekty 2007-2013
Dokumenty strategiczne

Strefa interesanta link

Strefa Interesanta

Powiatowy Rzecznik Konsumetów
PCPR
Powiatowy Urząd Pracy
Konsultacje Społeczne
Poradnik Interesanta

 bip logo 2

Powiat społecznościowy

Dołącz do nas i Ty!

logo2019logo zpp

 zlot

 WARMIA

Podobne: