krajobraz pochylnia1 pomost

Aktualności

Grafika informująca o nowej inwestycji realizowanej w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w OstródziePowiat Ostródzki otrzymał dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania inwestycyjnego związanego z likwidacją barier architektonicznym w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej przy ulicy Sportowej 1 w Ostródzie. W ramach projektu w miejscu dotychczasowego wejścia do Poradni powstanie winda zewnętrzna umożlwiająca osobom niepełnosprawnym korzystanie z pomieszczeń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Jednocześnie zostanie również dostosowane dla podopiecznych Poradni drugie wejście.

Grafika informująca o nowych e-usługach w Starostwie Powiatowym w OstródziePowiat Ostródzki w ramach projektu pn. „E-powiat – cyfryzacja Urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie” uruchomił nowe e-usługi dostępne dla wszystkich obywateli. Projekt obejmuje utworzenie i świadczenie 21 e-usług publicznych w zakresie zasobu geodezyjnego i kartograficznego na bazie istniejącego Geoportalu. Rozszerzenie katalogu e – usług pozwoli na wykorzystanie pełnej mobilności systemu w zakresie zdalnej realizacji spraw urzędowych. Rozbudowany portal pozwala także na udzielanie pomocy i wsparcia ze strony pracowników urzędu.

Herb Powiatu OstródzkiegoW nawiązaniu do ogłoszenia o II przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie zabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących kompleks zabudowań po byłym areszcie śledczym w Ostródzie, będących własnością Skarbu Państwa, położonych w obrębie nr 4 miasta Ostróda, Starosta Ostródzki informuje, że przetarg odbędzie się zgodnie z ogłoszeniem w dniu 19 listopada 2020 r. o godz. 11:00 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Podpisanie umowy na realizację projektu „Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim”. Umowę parafowali: Andrzej Wiczkowski - Starosta Ostródzki oraz Jan Kacprzyk - Wicestarosta.Kolejne działania przeciwdziałające i zwalczające COVID -19 będą prowadzone na terenie powiatu ostródzkiego. Tym razem wsparciem objęte zostaną podmioty pomocy i integracji społecznej oraz mieszkańcy powiatu. Zaplanowano doposażenie podmiotów w środki ochrony osobistej oraz realizację działań doraźnych związanych w wystąpieniem pandemii. Umowę z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego podpisali: Andrzej Wiczkowski - Starosta Ostródzki oraz Jan Kacprzyk - Wicestarosta.

Konkurs ofertZarząd Powiatu w Ostródzie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu w 2021 roku 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, 1 punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Ostródzkim.

Oświata link

Oświata Kultura i Sport

Z życia szkół i placówek
Doradztwo zawodowe
Profilaktyka szkolna
Warmińsko-Mazurskie dni rodziny
Wykaz szkół i placówek oświatowych

linkuje cały box

Rozwój lokalny

Perspektywa finansowa 2014-2020
Zrealizowane projekty 2007-2013
Dokumenty strategiczne

Strefa interesanta link

Strefa Interesanta

Powiatowy Rzecznik Konsumetów
PCPR
Powiatowy Urząd Pracy
Konsultacje Społeczne
Poradnik Interesanta

 bip logo 2

Powiat społecznościowy

Dołącz do nas i Ty!

super powiat3

logo2019logo zpp

 zlot

 WARMIA

Podobne:

Pliki cookies i Polityka Prywatności

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.