krajobraz pochylnia1 pomost

Aktualności

frontZarząd województwa warmińsko-mazurskiego, w dniu 8 czerwca br. zdecydował o przekazaniu kolejnych środków na wsparcie szpitali podczas pracy w warunkach pandemii. Zasilenie jednostek ochrony zdrowia dodatkowymi funduszami unijnymi było możliwe dzięki przesunięciom środków z RPO, jakich zarząd województwa dokonał wewnątrz Programu na samym początku pandemii. Szpital w Ostródzie S.A. otrzymał dofinansowanie w wysokości 2 mln zł na niezbędny sprzęt i aparaturę medyczną oraz środki ochrony osobistej personelu niezbędne w walce z COVID-19.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że z dniem 25.05.2020 r. Starostwo Powiatowe w Ostródzie, Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego otwierają swoje urzędy na bezpośrednią obsługę interesantów. Z uwagi jednak na względy bezpieczeństwa zdrowotnego, obsługa będzie odbywać się przy zachowaniu niezbędnych wymogów bezpieczeństwa sanitarnego:

- wejście do budynku odbywać się będzie wyłącznie przez główne drzwi wejściowe zlokalizowane w środkowej części obiektu;

- wszyscy interesanci zobowiązani są do bezwzględnego obowiązku zdezynfekowania rąk – dozowniki zlokalizowane są bezpośrednio przy głównym wejściu do urzędu oraz przy Kancelarii Głównej;

- wszyscy interesanci zobowiązani są do noszenia maseczek osłaniających usta i nos;

- obsługa interesantów odbywać się będzie wg. zasady – jedna osoba przy jednym stanowisku obsługi lub w jednym pomieszczeniu. Osoby oczekujące w kolejce na przyjęcie zobowiązane są do zachowania odpowiedniego odstępu od siebie (przynajmniej 1,5 m). Zaleca się, aby na korytarzach przebywały maksymalnie 3 osoby.

 

Ze względów bezpieczeństwa nadal zaleca się załatwianie spraw drogą telefoniczną lub elektroniczną.

arimrRok 2020 jest trzecim z rzędu, w którym koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na swoją działalność. Nabór wniosków rozpoczął się 5 czerwca 2020 r. i potrwa do 30 września 2020 r., chyba że wcześniej wyczerpana zostanie tegoroczna pula środków przewidziana na ten cel, która wynosi 40 mln zł. O pomoc można ubiegać się w biurach powiatowych Agencji.

frontZapraszamy na spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące wsparcia rozwoju i inwestycji Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz "Start-upów". Udział w spotkaniach jest bezpłatny, a w zamian otrzymujesz praktyczną wiedzę na temat pożyczek unijnych – udzielanych na warunkach znacznie korzystniejszych niż rynkowe. Dzięki pomocy eksperta BGK - wspieramy rozwój firm, z łatwością zapoznasz się z całą potrzebną dokumentacją. Warto zapoznać się z pakietami pomocy znajdującej się na stronie internetowej: www.bgk.pl/pakietpomocy

pomoc prawnaOd 1 czerwca 2020 roku wznowione zostało udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji w punktach - zlokalizowanych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Morągu oraz Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie. W Punkcie zlokalizowanym w Miejskim Ośrodku Pomocy w Ostródzie udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej zostanie wznowione w chwili uruchomienia w MOPS bezpośredniej obsługi interesantów. Niezmiennie istnieje możliwość uzyskania darmowej porady za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość tj. telefon, email.

Oświata link

Oświata Kultura i Sport

Z życia szkół i placówek
Doradztwo zawodowe
Profilaktyka szkolna
Warmińsko-Mazurskie dni rodziny
Wykaz szkół i placówek oświatowych

linkuje cały box

Rozwój lokalny

Perspektywa finansowa 2014-2020
Zrealizowane projekty 2007-2013
Dokumenty strategiczne

Strefa interesanta link

Strefa Interesanta

Powiatowy Rzecznik Konsumetów
PCPR
Powiatowy Urząd Pracy
Konsultacje Społeczne
Poradnik Interesanta

 bip logo 2

Powiat społecznościowy

Dołącz do nas i Ty!

logo2019logo zpp

 zlot

 WARMIA

Podobne: