krajobraz pochylnia1 pomost

Aktualności

 Wspólne zdjęcie uczestników wycieczki przed Statkiem - Muzeum Sołdek (Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku)W ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” Powiat Ostródzki na mocy podpisanego w miesiącu maju br. porozumienia z Ministerstwem Edukacji i Nauki otrzymał dotację celową na organizację 2 wycieczek szkolnych na kwotę 16 440,00 zł przy udziale własnym w wysokości 20% wartości przedsięwzięcia. Celem dofinansowania było uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Andrzej Wiczkowski Starosta Ostródzki omawia wykorzystanie środków zewnętrznych i krajowych przez Powiat Ostródzki28 czerwca br. podczas XXX sesji Rady Powiatu w Ostródzie, po rozpatrzeniu Raportu o stanie powiatu, Zarządowi Powiatu udzielone zostało wotum zaufania. Rada Powiatu zatwierdziła również sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok oraz podjęła uchwałę o udzieleniu Zarządowi Powiatu absolutorium za 2021 rok z tytułu wykonania budżetu.

Herb Powiatu OstródzkiegoStarosta Ostródzki informuje, że I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, położonej w Ostródzie, przy ul. S. Czarnieckiego, stanowiącej działki nr 358/2 i nr 358/3, który odbył się w dniu 28 czerwca 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie, zakończył się wynikiem negatywnym.

Infografika pn. Zakończenie roku szkolnego 2021/2022. Od dziś WAKACJE!!!Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek, Nauczyciele i Wychowawcy, Pracownicy oświaty, Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice. Dziś szczególnie oczekiwany i radosny moment w życiu szkolnej społeczności. Dotarliśmy do zakończenia roku szkolnego 2021/2022. Za Wami nauka, praca oraz trud i wysiłek, ale też osiągnięcia, sukcesy i radości, nowe doświadczenia, zdobyta wiedza i kwalifikacje.

Powiatowe Zakończenie Roku Szkolnego 2021/202224 czerwca w Zespole Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Ostródzie odbyła się powiatowa uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego. W akademii uczestniczyli: Jan Kacprzyk – Wicestarosta, Piotr Strzylak – członek Zarządu Powiatu w Ostródzie, Paweł Muszyński – Dyrektor ZSR im. W. Witosa w Ostródzie, Sylwia Bartnicka – wicedyrektor szkoły oraz zaproszeni goście: radni Rady Powiatu w Ostródzie, przedstawiciele związków zawodowych, przedstawiciele Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców, dyrektorzy szkół i placówek Powiatu Ostródzkiego oraz uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły.

Oświata link

Oświata Kultura i Sport

Z życia szkół i placówek
Doradztwo zawodowe
Profilaktyka szkolna
Warmińsko-Mazurskie dni rodziny
Wykaz szkół i placówek oświatowych

linkuje cały box

Rozwój lokalny

Perspektywa finansowa 2014-2020
Zrealizowane projekty 2007-2013
Dokumenty strategiczne

Strefa interesanta link

Strefa Interesanta

Powiatowy Rzecznik Konsumetów
PCPR
Powiatowy Urząd Pracy
Konsultacje Społeczne
Poradnik Interesanta

 bip logo 2

Powiat społecznościowy

Dołącz do nas i Ty!

super powiat3

logo2019logo zpp

 zlot

 WARMIA

Podobne: