krajobraz pochylnia1 pomost

Aktualności

arimr

 

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła XII edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

roboty drogoweZarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie informuje, że w dniach od 6 do 17 lipca 2020r. (nie wliczając weekendów) na drodze powiatowej Nr 1243N wystąpią utrudnienia w ruchu kołowym spowodowane całkowitym zamknięciem drogi na odcinku Glądy – Tułodziad. Całkowite zamknięcie odcinka drogi będzie związane z układaniem nawierzchni bitumicznej całą szerokością drogi. Roboty będą prowadzone etapami: W pierwszym etapie zostanie zamknięta droga na odcinku Glądy – Szczepankowo. Ruch pojazdów będzie odbywał się zgodnie z załączonym schematem tymczasowej organizacji ruchu nr 1. W drugim etapie zostanie zamknięta droga na odcinku Szczepankowo – Tułodziad.

arimr

 

Od 1 lipca rolnicy, którzy w związku z wystąpieniem suszy lub powodzi w 2019 r. ponieśli szkody w hodowli ryb słodkowodnych mogą składać w ARiMR wnioski o dofinansowanie. Czas na ich złożenie jest krótki – nabór potrwa tylko do 15 lipca 2020 r.

frontUroczysta sesja Rady Powiatu, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2020 r., była wspaniałą okazją do tego, aby wolontariuszom biorącym udział w tegorocznej edycji Konkursu „Ośmiu Wspaniałych” wręczyć nagrody i wyróżnienia, a ich opiekunom podziękowania. Wyróżnienia z rąk Starosty Ostródzkiego Andrzeja Wiczkowskiego odebrały: Natalia Wichert, uczennica Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Miłakowie oraz Hanna Druszcz, uczennica Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Miłakowie.

frontNajważniejszymi punktami podczas XV sesji Rady Powiatu w Ostródzie, która odbyła się 30 czerwca 2020 r., było przyjęcie „Raportu o stanie Powiatu Ostródzkiego za 2019 rok” . Po przeprowadzonej w tej sprawie debacie Staroście Ostródzkiemu Andrzejowi Wiczkowskiemu wraz z Zarządem Powiatu udzielone zostało wotum zaufania. Rada Powiatu w Ostródzie zatwierdziła również sprawozdanie finansowe za 2019 rok, sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok oraz podjęła uchwałę o udzieleniu Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu.

Oświata link

Oświata Kultura i Sport

Z życia szkół i placówek
Doradztwo zawodowe
Profilaktyka szkolna
Warmińsko-Mazurskie dni rodziny
Wykaz szkół i placówek oświatowych

linkuje cały box

Rozwój lokalny

Perspektywa finansowa 2014-2020
Zrealizowane projekty 2007-2013
Dokumenty strategiczne

Strefa interesanta link

Strefa Interesanta

Powiatowy Rzecznik Konsumetów
PCPR
Powiatowy Urząd Pracy
Konsultacje Społeczne
Poradnik Interesanta

 bip logo 2

Powiat społecznościowy

Dołącz do nas i Ty!

logo2019logo zpp

 zlot

 WARMIA

Podobne: